Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veuredelineació (VMCS)
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
veuredelineació (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veuredelineació base (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veuredelineació de mida mitjana (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veuredelineació de sòl elemental (VMCS)
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
veuredelineació mínima llegible (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veuremapa de delineacions (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca delineació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

delineació f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
en delineation subst.
es delineación f.
fr délimitation f.

delineació f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Superfície discreta o polígon individual que es representa en un mapa de sòls delimitat per una línia tancada (contorn o límit) que defineix l’àrea, la forma i la ubicació d’una unitat de mapa dins d’un edafopaisatge.
Resulta de l’estratificació d’una coberta edàfica en unitats cartogràfiques que agrupen sòls que presenten una menor variació entre ells, respecte a les propietats considerades, que els sòls del conjunt de la població, que constitueix la coberta edàfica on es troba.
Dins d’una delineació, la variabilitat de les característiques dels sòls serà més o menys àmplia segons quina sigui l’escala del mapa i el nivell de generalització cartogràfica i taxonòmica utilitzats. Aquelles classes de sòls que no tenen representació a l’escala del mapa constitueixen inclusions o impureses en la delineació i, per tant, en la unitat cartogràfica de la qual formen part.
Les delineacions es representen amb d’un sistema codificat (color, trama, símbols, lletres o números) que en permet la identificació. Les delineacions que pertanyen a una mateixa unitat cartogràfica indicada a la llegenda del mapa s’identifiquen perquè tenen la mateixa codificació.
La superfície d’una delineació s’expressa generalment en cm2 del mapa. Aquesta mesura, amb ajuda d’un SIG, permet realitzar estudis estadístics sobre la presència de cadascuna de les diferents delineacions a la zona cartografiada, així com la construcció de l’histograma de mides de les delineacions o el càlcul de qualsevol altra mesura estadística (quartils, mitjana o una altra).
Tot i que una delineació es delimita amb una línia en un mapa clàssic, s’ha de tenir en compte que les transicions en el camp en sentit horitzontal són gairebé sempre graduals. Per tant, el límit entre les superfícies (delineacions) contigües representades no sol ser tan abrupte com la línia de separació al mapa podria donar a entendre.
Sin.: polígon1 m.
V. t.: delineació base c. nom. f., delineació de mida mitjana c. nom. f., estratificar el paisatge v. tr., inclusió cartogràfica c. nom. f., límit cartogràfic c. nom. m., sòl dissímil c. nom. m., sòl símil c. nom. m., unitat cartogràfica c. nom. f.
en delineation
es delineación
fr plage cartographie
gl delineación

delineació base c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Delineació que correspon a la superfície més petita que pot ser llegible en un mapa. És un concepte cartogràfic una mica arbitrari. En el cas de ser circular, ha de tenir un diàmetre mínim de 4 mm; si és quadrada, ha de tenir 5 mm de costat, i, si és allargada, 2,5 mm d’ample. Transformada a l’escala de terreny, s’obté l’àrea mínima llegible.
Sin. compl.: delineació mínima llegible c. nom. f.
V. t.: àrea mínima llegible c. nom. f., delineació f., unitat cartogràfica c. nom. f.
en base delineation, minimum legible delineation, minimum-size delineation
es delineación base
fr plage cartographie minimal
gl delineación base

delineació de mida mitjana c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Delineació la superficie de la qual correspon a la mitjana aritmètica de les mides de les delineacions representades en un mapa. Informa sobre el grau de detall del mapa des d’un punt de vista cartogràfic. Amb un SIG resulta fàcil determinar-lo, així com construir un histograma de mides de les delineacions i calcular qualsevol altra mesura estadística (quartils, mitjana o una altra). El coeficient de variància es pot utilitzar com a mesura de la dispersió.
V. t.: delineació f., delineació base c. nom. f.
en average-size delineation
es delineación de tamaño promedio
fr plage cartographie moyenne
gl delineación de tamaño medio

delineació de sòl elemental c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
en elementary soil delineation subst.
es delineación de suelo elemental c. nom. f.
fr plage cartographique c. nom. f.

delineació mínima llegible c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Sin. pref.: delineació base c. nom. f.
en minimum legible delineation
es delineación mínima legible
fr plage cartographie minimal
gl delineación mínima lexible

mapa de delineacions c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Sin. pref.: mapa de polígons c. nom. m.
en polygon map
es mapa de polígonos
fr carte polygone
gl mapa de polígonos