Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (13 registres)
veuredeliri (DEM)
 psiquiatria
 salut mental
 semiologia
veuredeliri (DEM)
 neurologia
 psiquiatria
 salut mental
 semiologia
veuredeliri d’autoreferència (DEM)
 salut mental
veuredeliri d’influència (DEM)
 psiquiatria
 salut mental
veuredeliri de negació (DEM)
 psiquiatria
 salut mental
veuredeliri de persecució (DEM)
 psiquiatria
 salut mental
veuredeliri insistematitzat (DEM)
 psiquiatria
 salut mental
veuredeliri sistematitzat (DEM)
 psiquiatria
 salut mental
veuredeliri somàtic (DEM)
 psiquiatria
 salut mental
veuredelirium ex inanitione (DEM)
 endocrinologia i nutrició
 salut mental
 semiologia
Cerca deliri a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

deliri m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
psiquiatria
salut mental
semiologia
Sistema erroni de creences basat en inferències incorrectes sobre la realitat externa i defensat fermament malgrat allò que quasi tothom creu i en contra de l’evidència o de proves incontrovertibles i òbvies. Les creences en qüestió no són de les acceptades normalment per d’altres membres de la mateixa cultura i subcultura (p. e., no és un article de fe religiosa).
en delusion
la delirium

deliri m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
psiquiatria
salut mental
semiologia
Estat més o menys durador, caracteritzat per una capacitat reduïda per a canviar, concentrar i mantenir l’atenció, amb desordres perceptius (falses interpretacions, il·lusions, al·lucinacions), amb trastorns del son, i amb alteracions de la parla, de l’activitat psicomotora, de l’orientació i de la memòria.
de Delirium, Wahn
en delirium
es delirio
fr délire
it delirio
la delirium

deliri d’autoreferència m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Convicció errònia que molts fets, objectes o persones inversemblants tenen una relació particular i significativa amb el delirant.

deliri d’influència m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
psiquiatria
salut mental
Convicció errònia que d’altri té control, psíquic i/o somàtic, sobre el delirant, mitjançant la telepatia, aparells elèctrics, etc. El delirant sent els seus impulsos, pensaments, accions o sentiments, com no propis i imposats per una força externa.

deliri de negació m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
psiquiatria
salut mental
Negació delirant de l’existència d’una part d’un mateix, d’altri, de coses o del món.

deliri de persecució m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
psiquiatria
salut mental
Deliri en què el malalt es creu víctima constant de persones o grups determinats o de gent diversa i innominada.
Sin. compl.: malaltia de Lasègue

deliri insistematitzat m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
psiquiatria
salut mental
Varietat de deliri en el qual no hi ha lligam lògic entre les concepcions del delirant ni versemblança interna, bé per l’absurditat dels continguts, bé per llur fragmentació.

deliri sistematitzat m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
psiquiatria
salut mental
Fabulació delirant dotada de versemblança interna, és a dir, a partir de les inferències incorrectes, la resta de les relacions internes són raonables i lúcides.

deliri somàtic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
psiquiatria
salut mental
Creença errònia sobre el funcionament del propi cos del delirant.

delirium ex inanitione m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
salut mental
semiologia
Deliri per inanició.