Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 21 (205 registres)
veurea demanda de (DJC)
 dret
veureacroedema (DEM)
 hematologia i hemoteràpia
 Ã²rgans i sistemes
veureadmissió de demanda (DJC)
 dret processal
veureangioedema hereditari (DEM)
 dermatologia
 genètica
 malalties i síndromes
veureangioedema idiopàtic (DEM)
 angiologia
 dermatologia
 hematologia i hemoteràpia
veureangiosarcoma associat amb limfoedema (DEM)
 angiologia
 hematologia i hemoteràpia
 oncologia i radioteràpia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureangiosarcoma cutani no associat amb limfoedema (DEM)
 angiologia
 dermatologia
 geriatria
 oncologia i radioteràpia
veureantiedematós (DEM)
 farmacologia
 hematologia i hemoteràpia
veureantiedematós -osa (DEM)
 hematologia i hemoteràpia
veureaplanar-se a la demanda (DJC)
 dret
Cerca demà a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a demanda de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
A petició de.
Ex.: La mare haurà d’intervenir en el judici a demanda de l’advocat. A demanda seva podré participar en la conferència sobre legislació.
Sin. pref.: a petició de loc. prep.
es a petición de

acroedema m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoteràpia
òrgans i sistemes
Edema de les mans o els peus.

admissió de demanda c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret processal
Acte processal en què el tribunal admet a tràmit un escrit de demanda.
es admisión de demanda

angioedema hereditari m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
genètica
malalties i síndromes
Malaltia hereditària autosòmica dominant caracteritzada per l’aparició de tumefaccions semblants a les de l’angioedema en diverses parts del cos, en forma d’episodis recurrents. A vegades es presenten crisis abdominals agudes amb dolor intens i vòmits, produïdes per edema gastrointestinal, que fan pensar en un abdomen agut quirúrgic. La complicació més temible és l’edema laringi.
Sin. compl.: edema angioneuròtic hereditari, edema de Quincke hereditari, urticària familiar crònica gegant

angioedema idiopàtic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
dermatologia
hematologia i hemoteràpia
Angioedema de causa desconeguda.

angiosarcoma associat amb limfoedema m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
hematologia i hemoteràpia
oncologia i radioteràpia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Denominació actual del limfoangiosarcoma. Malgrat que aquest terme és emprat habitualment, aquesta lesió és essencialment idèntica a l’angiosarcoma cutani no associat amb limfoedema. En tot cas, l’únic fet remarcable que proporcionaria algun suport a la diferenciació limfàtica d’aquest tumor és l’associació amb àrees de limfoangiomatosi, mesclades imperceptiblement amb zones d’angiosarcoma autèntic. La microscòpia electrònica demostra que no hi ha diferències ultraestructurals entre el tumor originat en un limfoedema i el que no ho és.

angiosarcoma cutani no associat amb limfoedema m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
dermatologia
geriatria
oncologia i radioteràpia
Angiosarcoma de la pell, localitzat preferentment al cap i al coll, sobretot al cuir cabellut i la part superior del front. Es presenta preferentment en persones entre 70 i 80 anys, en forma d’una àrea indurada, blavosa o pupúria, semblant a una contusió o a una macadura. La presència freqüent d’un anell eritematós perifèric, de nodes satèl·lits i de petits focus d’hemorràgia intratumoral semblants a ampul·les hemàtiques, i la tendència a sagnar espontàniament o al més mínim contacte són molt característiques. Hom hi observa histològicament una proliferació endotelial atípica amb cèl·lules grans, polimòrfiques, cuboides o fusiformes. En els casos pobrament diferenciats, el creixement és molt ràpid amb invasió del teixit cel·lular subcutani i la fàscia adjacents. En molts casos es tracta de tumors molt diferenciats o moderadament ben diferenciats, que suggereixen l’existència d’un hemangioma pobrament delimitat, circumstància desmentida per la presència de canals vasculars anastomitzats que formen una xarxa sinusoïdal. El pronòstic és molt infaust i la mort s’esdevé per extensió local del tumor o per metàstasis dels ganglis limfàtics cervicals o de vísceres (pulmó, fetge i melsa).
Sin. compl.: angioendotelioma maligne

antiedematós m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
hematologia i hemoteràpia
Fàrmac o agent antiedematós.

antiedematós -osa adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoteràpia
Que prevé o millora l’edema.

aplanar-se a la demanda c. v.
Diccionari jurídic
dret
La persona demandada acceptar sense reserves ni condicions els fets o part dels fets de la demanda de l’actora, o bé conformar-s’hi.
Ex.: L’advocat ens ha recomanat que ens aplanem a la demanda.
Sin. compl.: assentir a la demanda c. v.
es allanarse a la demanda