Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (12 registres)
veuredemència (DEM)
 neurologia
 psiquiatria
 salut mental
veuredemència alcohòlica (DEM)
 salut mental
veuredemència arteriosclerosa (DEM)
 angiologia
 neurologia
 salut mental
veuredemència dialítica (DEM)
 nefrologia
 neurologia
 salut mental
veuredemència epilèptica (DEM)
 neurologia
 salut mental
veuredemència esquizofrènica (DEM)
 neurologia
 salut mental
veuredemència multiinfàrtica (DEM)
 neurologia
 psiquiatria
veuredemència presenil (DEM)
 neurologia
 salut mental
veuredemència pugilística (DEM)
 neurologia
 salut mental
veuredemència semàntica (DEM)
 neurologia
 salut mental
Cerca demència a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

demència f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
psiquiatria
salut mental
Síndrome adquirida definida pel deteriorament i la pèrdua de funcions intel·lectives que determina la desadaptació social de l’individu. Es caracteritza per la pèrdua de memòria, el deteriorament del pensament abstracte, les alteracions del judici i trastorns del llenguatge i de la personalitat, però es preserva el nivell de consciència. És de causa orgànica.
Sin. compl.: frenoplegia
de Demenz
en dementia
es demencia
fr démence
it demenza

demència alcohòlica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Demència per afectació crònica a causa d’alcoholisme.

demència arteriosclerosa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
neurologia
salut mental
Demència deguda a l’arteriosclerosi cerebral.

demència dialítica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
nefrologia
neurologia
salut mental
Demència que presenten alguns pacients sotmesos a hemodiàlisi crònica, deguda probablement a excés d’alumini a l’aigua emprada.

demència epilèptica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
salut mental
Conjunt de trastorns mentals greus que apareixen en malalts epilèptics.

demència esquizofrènica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
salut mental
Forma final de les esquizofrènies.

demència multiinfàrtica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
psiquiatria
Demència deguda a infarts cerebrals repetits.

demència presenil f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
salut mental
Conjunt de síndromes demencials aparegudes abans dels 60 anys; algunes són degudes a processos degeneratius (demència d’Alzheimer, de Pick, corea de Huntington), altres a virus lents (malaltia de Creutzfeldt-Jakob, Kuru, etc.).

demència pugilística f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
salut mental
Demència deguda a traumatismes cranioencefàlics repetits, com és ara els dels boxadors.

demència semàntica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
salut mental
Incapacitat de comprendre el significat de les coses i situacions de la vida quotidiana.