Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 9 (81 registres)
veurea demanda de (DJC)
 dret
veureadmissió de demanda (DJC)
 dret processal
veureaplanar-se a la demanda (DJC)
 dret
veureassentir a la demanda (DJC)
 dret
veurecorba de demanda (FONECO)
 economia
veurecorba de demanda (DCA)
 economia
veurecorba de demanda agregada (FONECO)
 economia
veurecorba de demanda de diner (FONECO)
 economia
veurecorba de demanda del mercat (FONECO)
 economia
veurecorba de demanda individual (FONECO)
 economia
Cerca demanda a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a demanda de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
A petició de.
Ex.: La mare haurà d’intervenir en el judici a demanda de l’advocat. A demanda seva podré participar en la conferència sobre legislació.
Sin. pref.: a petició de loc. prep.
es a petición de

admissió de demanda c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret processal
Acte processal en què el tribunal admet a tràmit un escrit de demanda.
es admisión de demanda

aplanar-se a la demanda c. v.
Diccionari jurídic
dret
La persona demandada acceptar sense reserves ni condicions els fets o part dels fets de la demanda de l’actora, o bé conformar-s’hi.
Ex.: L’advocat ens ha recomanat que ens aplanem a la demanda.
Sin. compl.: assentir a la demanda c. v.
es allanarse a la demanda

assentir a la demanda c. v.
Diccionari jurídic
dret
Aplanar-se a la demanda.
Ex.: Hem assentit a la demanda perquè considerem ajustades a dret les pretensions de la part que recorre.
Sin. pref.: aplanar-se a la demanda c. v.
es allanarse a la demanda

corba de demanda c. nom. f.
Fonaments d’economia
economia
Representació gràfica del pla de demanda que mostra la relació entre la quantitat de demanda d’un bé i el preu d’aquest bé.
en demand curve subst.

corba de demanda f.
Diccionari de les ciències ambientals
economia
Relació entre el preu de mercat d’un bé i la quantitat que un agent econòmic, és a dir, un consumidor o una empresa (demanda individual) o el conjunt de compradors en un mercat (demanda agregada) estan disposats a adquirir a aquest mateix preu, suposant que altres variables econòmiques, com ara el preu de béns complementaris o substitutius, o la riquesa del consumidor, no variïn.
en demand curve subst.
es curva de demanda f.
fr courbe de demande f.

corba de demanda agregada c. nom. f.
Fonaments d’economia
economia
Representació gràfica de la relació entre el nivell de preus agregat i la producció agregada demanada per les llars, les empreses, l’Estat i la resta del món. Té pendent negatiu a causa de l’efecte riquesa d’una variació del nivell de preus agregat i de l’efecte tipus d’interès d’una variació del nivell de preus agregat.
en aggregate demand curve subst.

corba de demanda de diner c. nom. f.
Fonaments d’economia
economia
Representació gràfica de la relació entre el tipus d’interès i la quantitat de diners demanada. Té pendent negatiu perquè, si cap altre factor no varia, l’augment del tipus d’interès incrementa el cost d’oportunitat de mantenir diner.
en money demand curve subst.

corba de demanda del mercat c. nom. f.
Fonaments d’economia
economia
en market demand curve subst.

corba de demanda individual c. nom. f.
Fonaments d’economia
economia
Representació gràfica de la relació entre la quantitat d’un bé demanada per un consumidor individual i el preu del bé.
en individual demand curve subst.