Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (5 registres)
veuredepredació (VOCFOR)
 plagues: insectes i altres animals
veuredepredació (ECOI)
 ecologia i medi ambient
veuredepredació1 (DCA)
 ecologia
veuredepredació2 (DCA)
 ecologia
veurepista de depredació (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sedimentària
Cerca depredació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

depredació f.
Vocabulari forestal
plagues: insectes i altres animals
Sin. compl.: predació f.

depredació f.
Ecologia I
ecologia i medi ambient
Sin.: predació f.
en predation subst.
es depredación f., predación f.

depredació1 f.
Diccionari de les ciències ambientals
ecologia
Relació tròfica entre el depredador i la presa. La depredació implica especialització en la persecució, captura i digestió de l’aliment. El sistema depredador-presa manté equilibrades les poblacions naturals entre certs valors.
Sin. compl.: predació f.
en predation subst.
es depredación f.
fr prédation f.

depredació2 f.
Diccionari de les ciències ambientals
ecologia
Explotació de la natura sense preveure la renovació o restitució del que se’n destrueix (plantes o animals).
en depredation subst.
es depredación f.
fr dépredation f.

pista de depredació f.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentària
Traça fòssil, tipus praedicnia.
en predation trace
es traza de depredación
fr trace de déprédation