Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (11 registres)
veuredespatx1 (DJC)
 dret
veuredespatx (DPF)
 transport ferroviari
veuredespatx2 (DJC)
 dret
veuredespatx auxiliar (DPF)
 transport ferroviari
veuredespatx central (DPF)
 transport ferroviari
veuredespatxador | despatxadora (DPF)
 transport ferroviari
veuredespatxar1 (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
veuredespatxar2 (DJC)
 dret públic
veuredespatxar3 (DJC)
 dret
veuredespatxar4 (DJC)
 dret públic
Cerca despatx a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

despatx1 m.
Diccionari jurídic
dret
Lloc on els professionals treballen, reben els seus clients i, en general, despatxen llurs assumptes.
es despacho

despatx m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Organització basada en crear un centre de decisió de les accions que han d’executar les múltiples dependències, les quals han d’informar-lo amb les dades necessàries i rebre’n després les seves ordres.
es despacho
fr dispatching

despatx2 m.
Diccionari jurídic
dret
Acció de despatxar, especialment un gènere o un producte.
Ex.: El despatx de les cèdules és de nou a onze del matí.
es despacho

despatx auxiliar c. nom. m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Agència que actua per compte d’un despatx central.

despatx central c. nom. m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Agència que en una població recull i lliura mercaderia per compte del ferrocarril i que està en relació amb una estació concreta.
fr bureau de ville

despatxador | despatxadora m. | f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Encarregat que pren les decisions en un despatx.

despatxar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret del treball i de la seguretat social
Acomiadar.
Ex.: L’han despatxat de la feina perquè no ha complert amb les tasques que li havien estat assignades.
Sin. pref.: acomiadar v. tr.
es despedir

despatxar2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
Expedir3.
Ex.: Cada vegada hi ha més comissaries que despatxen el document d’identitat electrònic.
Sin. pref.: expedir3 v. tr.
V. t.: trametre v. tr.
es expedir

despatxar3 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Trametre.
Ex.: La secretària ha despatxat la correspondència urgent als membres de la junta.
Sin. pref.: trametre v. tr.
es despachar

despatxar4 v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
Vendre {un gènere} directament al públic en una botiga.
Ex.: Han despatxat gran part de la mercaderia.
es despachar