Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (3 registres)
veuredeterminar (DJC)
 dret públic
veuremètode gravimètric per a determinar la humitat de l’aigua del sòl (DMCSC)
 propietats físiques i comportament del sòl
veuremètodes per a determinar la densitat aparent (DMCSC)
 propietats físiques i comportament del sòl
Cerca determinar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

determinar v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
Fixar, assenyalar o establir exactament {alguna cosa} com a resultat d’una deliberació, d’un raonament o d’una investigació.
Ex.: L’Ajuntament ha determinat les condicions del procés de selecció dels candidats. Han determinat el dia, l’hora i el lloc per a la realització de les proves.
es determinar, señalar

mètode gravimètric per a determinar la humitat de l’aigua del sòl c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Mètode per a determinar la massa d’aigua continguda en una mostra de sòl. La norma estàndard consisteix a assecar la mostra en estufa a 105 °C fins a pes constant. Aquest procediment no és adequat per a mostres en què algun dels components majoritaris contingui aigua de cristal·lització d’alta energia. Per exemple, en cas d’abundància de guix, CaSO42H2O, les mostres del sòl s’han d’assecar a menys de 50 °C per a evitar la pèrdua d’aquesta aigua, per alteració de la fase mineral, perquè falsejaria els resultats. El mètode gravimètric és el de referència i s’utilitza per a calibrar altres mètodes de mesurament indirecte. És senzill de dur a terme en un laboratori de sòls estàndard, ja que només requereix una barrina, flascons de tancament hermètic, una balança de precisió, una estufa i un dessecador. Té l’inconvenient que és un mètode que no permet mesuraments automatitzats, ni registres continus en camp, ja que tot el procés és manual.
Sin. compl.: mètode gravimètric de determinació de l’aigua del sòl c. nom. m.
en soil water content determination
es método gravimétrico para determinar el agua del suelo
fr méthode gravimétrique de détermination des teneurs en eau du sol
gl método gravimétrico para determinar a auga do solo
pt método gravimétrico para determinar a água do solo

mètodes per a determinar la densitat aparent c. nom. m. pl.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Mètodes per a determinar la densitat aparent d’un sòl. Es poden agrupar en: 1) mètodes destructius, que, com que no poden ser repetits en el mateix lloc, uns mesuren el volum aparent d’una massa de sòl (mètode del cilindre, mètode del con de sorra, mètode de la membrana), i d’altres determinen el volum aparent aplicant el principi d’Arquimedes (mètode de la parafina, mètode de la immersió en mercuri); 2) mètodes no destructius (mètode de raigs gamma), i 3) mètode d’escàner de tomografia computada (CT) de transmissió de raigs X. L’estudi de la densitat aparent resulta d’interès en àrees amb risc de compactació, en maneig del sòl i tècniques de conreu, i com a criteri de diagnòstic en algunes classificacions de sòls, per exemple, en Andisols (ST) o Andosols (WRB).
en buck density methods
es métodos para determinar la densidad aparente, métodos de determinación de la densidad aparente
fr méthodes pour déterminer la densité apparente
gl métodos para determinar a densidade aparente
pt métodos para determinar a densidade aparente