Cerca general

Cerca avançada
LŪmits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
M√ļsculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (30 registres)
veureclorodiarrea congènita (DEM)
 gastroenterologia
 gen√®tica
 malalties i s√≠ndromes
 pediatria
veurediarrea ablactatorum (DEM)
 pediatria
 semiologia
veurediarrea acòlica (DEM)
 gastroenterologia
 semiologia
veurediarrea biliar (DEM)
 gastroenterologia
 semiologia
veurediarrea blanca (DEM)
 gastroenterologia
 semiologia
veurediarrea blanca (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
 veterin√†ria
veurediarrea cloropriva (DEM)
 gastroenterologia
 semiologia
veurediarrea cloropriva (DEM)
 gastroenterologia
 semiologia
veurediarrea col·liquativa (DEM)
 gastroenterologia
 semiologia
veurediarrea de fermentació (DEM)
 gastroenterologia
 semiologia
Cerca diarrea a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

clorodiarrea congènita f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
genètica
malalties i síndromes
pediatria
Malaltia hereditària rara, caracteritzada per un trastorn de la reabsorció ileal del clor (intercanvi iònic amb el bicarbonat) amb acumulament de líquid en l’ili i el còlon i una retenció de bicarbonat sòdic. Es presenta clínicament en infants en forma de diarrea greu, alcalosi metabòlica, hipoclorèmia, hiponatrèmia, hipopotassèmia, episodis de febre, vòmits i deshidratació.

diarrea ablactatorum f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
pediatria
semiologia
Diarrea que apareix en els infants mentre estan mamant.

diarrea acòlica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
semiologia
Diarrea caracteritzada per deposicions de color blanquinós per manca d’arribada de la bilis al budell (acòlia).

diarrea biliar f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
semiologia
Diarrea produ√Įda per manca d‚Äôabsorci√≥ ileal dels √†cids biliars.

diarrea blanca f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
semiologia
Diarrea que conté molt de moc.

diarrea blanca f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
veterinària
Malaltia infecciosa dels pollets produ√Įda per Salmonella pullorum.

diarrea cloropriva f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
semiologia
Forma de diarrea, sovint familiar, que produeix una gran pèrdua d’electròlits (Cl, Na, K) per deficiència de l’intercanvi Cl-COH3 a través de la paret intestinal.

diarrea cloropriva f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
semiologia
Diarrea produ√Įda per la dieta hipos√≤dica.

diarrea col·liquativa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
semiologia
Diarrea profusa, que produeix gran deshidratació i desnutrició.

diarrea de fermentació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
semiologia
Diarrea produ√Įda per la fermentaci√≥ excessiva dels hidrats de carboni que d√≥na lloc a una femta intensament √†cida i poc acolorida. La pertorbaci√≥ t√© lloc al budell prim o al c√≤lon dret.