Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (12 registres)
veurecordiforme (DEM)
 conceptes generals i de suport
 Ã²rgans i sistemes
veurefundiforme (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureglandiforme (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurehidatidiforme (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureincudiforme (DEM)
 conceptes generals i de suport
 otorinolaringologia
veuremola hidatidiforme completa (DEM)
 anatomia patològica
 embriologia
 obstetrícia i ginecologia
veuremola hidatidiforme parcial (DEM)
 anatomia patològica
 embriologia
 obstetrícia i ginecologia
veurenidiforme (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurepediforme (DEM)
 anatomia
 conceptes generals i de suport
veureragadiforme (DEM)
 conceptes generals i de suport
Cerca diforme a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

cordiforme adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
òrgans i sistemes
Que té la forma d’un cor.
Sin. compl.: cordat -ada

fundiforme adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Semblant a una fona.

glandiforme adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Que té forma de gla.

hidatidiforme adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Semblant a un quist hidatídic.

incudiforme adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
otorinolaringologia
De forma d’enclusa.

mola hidatidiforme completa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
embriologia
obstetrícia i ginecologia
Mola produïda per una gametogènesi i fertilització anormal, caracteritzada per una degeneració hidròpica de pràcticament totes les vellositats corials, que recorda l’aspecte macroscòpic dels raïms, en forma de múltiples vesícules d’1 a 30 mm de diàmetre, sense identificació d’un embrió, d’un cordó umbilical o de membranes àmniques. Microscòpicament es caracteritza per una hiperplàsia trofoblàstica amb tumefacció vesicular secundària. Els nuclis de les cèl·lules trofoblàstiques contenen únicament cromosomes paterns. El nombre de cromosomes és normal i en el 85 % dels casos són 46XX. Clínicament hom hi observa un úter desproporcionadament gran pel temps d’embaràs, un augment de les gonadotrofines coriòniques, en lloc de la disminució esperada en un embaràs normal, i sovint signes de toxèmia gravídica (hipertensió arterial, edemes, albuminúria) i hemorràgia uterina com a resultat d’un avortament espontani. En alguns casos es desenvolupa un corioadenoma destruens i, àdhuc, un coriocarcinoma.
Sin. compl.: mola quística, mola vesicular

mola hidatidiforme parcial f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
embriologia
obstetrícia i ginecologia
Varietat de mola hidatidiforme, que representa el 15-35 % del total, sovint associada amb la presència d’un embrió, en contrast amb la mola hidatidiforme completa, encara que l’embrió és habitualment anormal (ou cec). Generalment el volum del teixit placentari és relativament normal i les vellositats vesiculars es barregen amb d’altres d’aspecte normal. Moltes de les vellositats contenen vasos sanguinis, proveïts d’eritròcits fetals (nucleats), i tenen una fibrosi de llur estroma. La proliferació trofoblàstica és generalment menys accentuada que en la mola completa, mentre que la vacuolització del sincici és molt prominent. El volum de la lesió i de l’úter és petit o, en tot cas, adequat al període de gestació. La concentració de gonadotrofines coriòniques tendeix a disminuir. El risc de desenvolupament d’un coriocarcinoma és molt baix.

nidiforme adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Semblant a un niu.

pediforme adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
conceptes generals i de suport
Que té forma de peu.

ragadiforme adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
En forma de ràgade o fissura.