Cerca general

Cerca avançada
LŪmits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
M√ļsculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veuredeure de diligència (DJC)
 dret civil
veurediligència (VOCFOR)
 generalitats
veurediligència1 (DJC)
 documentaci√≥ jur√≠dica
 dret processal
veurediligència2 (DJC)
 dret processal
veurediligència preliminar (DJC)
 dret processal
veurediligenciar (DJC)
 dret penal
Cerca diligència a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

deure de diligència c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
Deure d’actuar conforme a una conducta estàndard o professionalitzada.
es deber de diligencia

diligència f.
Vocabulari forestal
generalitats

diligència1 f.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret processal
Document en què es deixa constància de la manera i de les circumstàncies en què és executat un acord o una decisió judicial.
es diligencia

diligència2 f.
Diccionari jurídic
dret processal
Actuació que realitza el secretari o secretària judicial en el curs dels procediments judicials per al compliment de les seves funcions.
es diligencia

diligència preliminar c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret processal
Acte previ a la instrucció penal que té per objecte preparar el judici civil o causa criminal quan és necessari per a plantejar-lo degudament.
es diligencia preliminar

diligenciar v. tr.
Diccionari jurídic
dret penal
Tramitar {un afer, un assumpte, una causa o un expedient} mitjançant les diligències oportunes.
Ex.: Els secretaris han de diligenciar els expedients i custodiar-los.
es diligenciar