Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veureconcessiva disjuntiva (GTG)
veureconjunció disjuntiva (GTG)
veurecoordinació disjuntiva (GTG)
veurecoordinada disjuntiva (GTG)
veuredisjuntiva (GTG)
veuredisjuntiva exclusiva (GTG)
veuredisjuntiva inclusiva (GTG)
veuresimbiosi disjuntiva (DEM)
 biologia
Cerca disjuntiva a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

concessiva disjuntiva f.
Glossari de termes gramaticals
Oració concessiva no prototípica que presenta una disjunció entre dos predicats hipotètics que expressen situacions oposades.
Ex.: Faci fred o faci calor, pujarem al Montsant
GEIEC: 27.3.3b
es concesiva disyuntiva f.

conjunció disjuntiva f.
Glossari de termes gramaticals
Conjunció coordinant que expressa alternativa.
Ex.: Vindrà l’un o l’altre
GEIEC: 21.2.1
V. t.: coordinació disjuntiva
es conjunción disyuntiva f.

coordinació disjuntiva f.
Glossari de termes gramaticals
Coordinació que estableix una relació d’alternativa obligatòria (disjunció exclusiva) o no obligatòria (disjunció inclusiva) entre dos o més elements.
Ex.: El sucre, el voleu blanc o morè?
Voleu
cafè o licors o alguna altra beguda?
GEIEC: 22.2.3
Ant.: coordinació adversativa, coordinació copulativa
es coordinación disyuntiva f.

coordinada disjuntiva f.
Glossari de termes gramaticals
Oració coordinada en què s’estableix una relació d’alternativa obligatòria (disjuntiva exclusiva) o no obligatòria (disjuntiva inclusiva) entre dos o més elements.
Ex.: El sucre, el voleu blanc o morè?
Voleu
cafè o licors o alguna altra beguda?
GEIEC: 22.2.3
Ant.: coordinada adversativa, coordinada copulativa
Sin.: disjuntiva
es coordinada disyuntiva f., disyuntiva f.

disjuntiva f.
Glossari de termes gramaticals
Vegeu coordinada disjuntiva.
es disyuntiva f.

disjuntiva exclusiva f.
Glossari de termes gramaticals
Coordinada disjuntiva en què els elements connectats es presenten com a alternatives incompatibles.
Ex.: Dormirem al refugi o bé a la tenda
GEIEC: 22.2.3a
Ant.: disjuntiva inclusiva
es disyuntiva exclusiva f.

disjuntiva inclusiva f.
Glossari de termes gramaticals
Coordinada disjuntiva en què els elements connectats es presenten com a alternatives compatibles.
Ex.: Crideu el pare o la mare de l’alumne
GEIEC: 22.2.3b
Ant.: disjuntiva exclusiva
es disyuntiva inclusiva f.

simbiosi disjuntiva f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
biologia
Associació de dos organismes diferents, sense unió corporal entre ells.