Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (14 registres)
veureaparell dispensador (VPCA)
veuredispensa1 (DJC)
 dret civil
veuredispensa2 (DJC)
 dret canònic
veuredispensa super rato (DJC)
 dret canònic
veuredispensador (VPCA)
 aparell
veuredispensador d'aigua (VPCA)
 aparell
veuredispensador de comprimits (VPCA)
 aparell
veuredispensador de líquids (VPCA)
 aparell
veuredispensador de menjar (VPCA)
 aparell
veuredispensador de pelletes (VPCA)
 aparell
Cerca dispensa a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aparell dispensador c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Roca 1973.
en magazine subst.

dispensa1 f.
Diccionari jurídic
dret civil
Autorització que la mateixa llei atorga per a deixar de complir-la en uns casos determinats.
es dispensa

dispensa2 f.
Diccionari jurídic
dret canònic
Autorització atorgada per l’autoritat eclesiàstica, dins els límits de la seva competència, que permet deixar de complir una disposició legal eclesiàstica en un cas particular.
V. t.: privilegi2 m.
es dispensa

dispensa super rato c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret canònic
Dispensa de matrimoni rat i no consumat.
es dispensa super rato

dispensador m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
aparell
Terme documentat a Garau 1976.
en magazine subst.

dispensador d'aigua c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
aparell
V. t.: abeuradora f., abeurador m., aparell dispensador c. nom. m., aparell subministrador c. nom. m., mecanisme administrador c. nom. m., dispensador m., dispensador de líquids c. nom. m.
en water magazine subst., liquid dispenser subst.

dispensador de comprimits c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
aparell
Sin. abs.: dispensador de pelletes c. nom. m.
V.: dispensador de menjar c. nom. m.
en pellet dispenser subst.

dispensador de líquids c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
aparell
V.: dispensador d'aigua c. nom. m.
V. t.: abeuradora f.
en liquid dispenser subst.

dispensador de menjar c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
aparell
V. t.: menjadora f., aparell dispensador c. nom. m., aparell subministrador c. nom. m., mecanisme administrador c. nom. m., dispensador m., dispensador de comprimits c. nom. m., dispensador de pelletes c. nom. m.
en food magazine subst., pellet dispenser subst.

dispensador de pelletes c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
aparell
Sin. abs.: dispensador de comprimits c. nom. m.
V.: dispensador de menjar c. nom. m.
en pellet dispenser subst.