Cerca general

Cerca avançada
LŪmits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
M√ļsculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veurecomunitat ordinària indivisa (DJC)
 dret civil
veuredivisa (DJC)
 dret mercantil
veureherència indivisa (DJC)
 dret civil
veureindivís | indivisa (VOCFOR)
 propietat forestal. avaluaci√≥ forestal
veureindivís | indivisa (DJC)
 dret p√ļblic
veureproindivís | proindivisa (VOCFOR)
 propietat forestal. avaluaci√≥ forestal
veureproindivís | proindivisa (DJC)
 dret p√ļblic
Cerca divisa a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

comunitat ordinària indivisa c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Comunitat romana.
Sin. pref.: comunitat romana c. nom. f.
es comunidad ordinaria indivisa

divisa f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Mitjà de pagament expressat en moneda estrangera.
es divisa

herència indivisa c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
V.: herència3 f.

indivís | indivisa adj.
Vocabulari forestal
propietat forestal. avaluació forestal

indivís | indivisa adj.
Diccionari jurídic
dret p√ļblic
No dividit en parts o que no es divideix.
Ex.: Els hereus han decidit mantenir l’herència indivisa.
es indiviso | indivisa

proindivís | proindivisa adj.
Vocabulari forestal
propietat forestal. avaluació forestal

proindivís | proindivisa adj.
Diccionari jurídic
dret p√ļblic
Indivís, naturalment o convencionalment, s’aplica a una copropietat en què tots els propietaris tenen una participació ideal o proporcional.
Ex.: D’acord amb la liquidació de la societat de guanys, els cònjuges s’adjudiquen la finca per meitat i proindivisa.
es pro indiviso | pro indivisa