Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (19 registres)
veureanimal domesticat (CINZ)
 zoologia
veurecinema domèstic (LBC)
 cinema
veuredeclaració de càrrega contaminant abocada assimilable a la domèstica (DCA)
 residus
veuredomèstic | domèstica (DCA)
 zoologia
veuredomèstic | domèstica (DRAMAD)
 ramaderia
veuredomesticació1 (DCA)
 zoologia
veuredomesticació (DRAMAD)
 ramaderia
veuredomesticació2 (DCA)
 zoologia
veuredomesticar (DRAMAD)
 ramaderia
veuredomesticat | domesticada (CINZ)
 zoologia
Cerca domèstic a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

animal domesticat c. nom. m.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
Animal que es distingeix dels seus ancestres salvatges per caràcters que són el resultat d'una selecció artificial, deliberada o no (per exemple, Canis familiaris, Felis catus, Bos taurus).
en domesticated animal subst.

cinema domèstic m.
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
cinema
en home cinema subst., home cinema system subst.
es cine doméstico m., cine en casa m.
fr cinéma à domicile m., cinéma chez soi m., cinéma maison m., système de cinéma maison m.

declaració de càrrega contaminant abocada assimilable a la domèstica f.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Declaració de càrrega contaminant que fa un establiment quan la seva activitat productiva genera aigües residuals de característiques similars a les aigües residuals domèstiques.
es declaración de carga contaminante asimilable a la doméstica f.

domèstic | domèstica adj.
Diccionari de les ciències ambientals
zoologia
Que ha estat sotmès a domesticació, esp. un animal (per oposició a salvatge).
en domestic adj.
es doméstico adj.
fr domestique adj.

domèstic | domèstica adj.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Dit de l’animal que ha estat domesticat a casa i que es cria per obtenir-ne una producció, un servei o una companyia.
es doméstico | doméstica adj.

domesticació1 f.
Diccionari de les ciències ambientals
zoologia
Pas de l’estat salvatge a l’estat domèstic d’alguns animals per acció de l’ésser humà, generalment per obtenir-ne profit. Les diferents races d’una espècie domèstica provenen sempre d’una espècie salvatge, la qual, un cop domesticada, experimenta modificacions fisiològiques, anatòmiques i funcionals importants.
en domestication subst.
es domesticación f.
fr domestication f.

domesticació f.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Procés de transformació, per l’acció humana, d’una espècie salvatge en una espècie domèstica per obtenir-ne productes o serveis.
es domesticación f.

domesticació2 f.
Diccionari de les ciències ambientals
zoologia
Procés de manipulació o reproducció d’animals i de plantes dirigit per l’ésser humà, amb la finalitat d’augmentar la productivitat d’algun element que se’n deriva com ara la llana, la llet, etc., o d’eliminar-ne alguna substància tòxica.
en domestication subst.
es domesticación f.
fr domestication f.

domesticar v. tr.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Transformar un animal salvatge en domèstic.
es domesticar v. tr.

domesticat | domesticada adj.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
Que s'ha acostumat a conviure amb les persones.
V. t.: animal domesticat c. nom. m.