Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 29 (282 registres)
veureacidòtic -a (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 hematologia i hemoterĂ pia
 malalties i sĂ­ndromes
veureadenoma gonadotròfic (DEM)
 anatomia patològica
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 endocrinologia i nutriciĂł
 neurologia
veurealdotetrosa (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 quĂ­mica
veurealè cetoacidòtic (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 odontoestomatologia
 pneumologia
 semiologia
veureamenorrea hipogonadotròpica (DEM)
 endocrinologia i nutriciĂł
 neurologia
 obstetrĂ­cia i ginecologia
veureamiloïdòtic -a (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 histologia
 malalties i sĂ­ndromes
veureandromedotoxina (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 cardiologia
 microbiologia i patologia infecciosa
 toxicologia
veureangiendotelioma (DEM)
 anatomia patològica
 angiologia
 oncologia i radioterĂ pia
veureangioendotelioma papil·lar endovascular maligne (DEM)
 angiologia
 dermatologia
 oncologia i radioterĂ pia
 pediatria
veureangioendoteliomatosi (DEM)
 angiologia
 dermatologia
 oncologia i radioterĂ pia
 pediatria
Cerca dot a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acidòtic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
hematologia i hemoterĂ pia
malalties i sĂ­ndromes
Relatiu o pertanyent a l’acidosi.

adenoma gonadotròfic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
bioquĂ­mica i biologia molecular
endocrinologia i nutriciĂł
neurologia
Adenoma hipofític secretor d’hormona fol·liculostimulant i d’hormona luteostimulant, d’observació infreqüent, de creixement lent, de volum gran, sense tendència invasora i que rarament s’associa amb hipergonadotropinèmia. Les cèl·lules neoplàstiques gonadòtropes posseeixen grànuls secretors cromòfobs d’ambdues hormones i, a vegades, només de fol·liculotropina o d’hormona luteïnizant.
en gonadotroph adenoma

aldotetrosa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
quĂ­mica
Tetrosa pseudoaldehídica, com l’eritrosa i la treosa.

alè cetoacidòtic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
odontoestomatologia
pneumologia
semiologia
Olor de pomes de l’alè dels individus amb cetoacidosi.

amenorrea hipogonadotròpica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutriciĂł
neurologia
obstetrĂ­cia i ginecologia
Amenorrea d’origen hipofisial (amenorrea secundària) o hipotalàmica (amenorrea terciària).

amiloïdòtic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
histologia
malalties i sĂ­ndromes
Relatiu o pertanyent a l’amiloïdosi.

andromedotoxina f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
cardiologia
microbiologia i patologia infecciosa
toxicologia
Principi actiu obtingut de diverses espècies dels gèneres Andromeda i Rhododendron, freqüents als pasturatges. És tòxic cardíac, paralitza el sistema vagal i pot provocar un estat de coma i la mort.

angiendotelioma m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
angiologia
oncologia i radioterĂ pia
Varietat d’angioma d’evolució maligna en què les cèl·lules, de tipus embrionari, es multipliquen i formen un endotelioma.

angioendotelioma papil·lar endovascular maligne m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
dermatologia
oncologia i radioterĂ pia
pediatria
Tumor extremament rar que es presenta en la infància, localitzat a la pell o les parts toves, caracteritzat per mamellons papil·lars delimitats per cèl·lules endotelials grosses situades dins d’estructures vasculars dilatades, algunes de les quals tenen una configuració glomerular. A vegades presenta metàstasi, però en general el pronòstic és favorable, malgrat la malignitat. També és anomenat tumor de Dabska.
Sin. compl.: tumor de Dabska

angioendoteliomatosi f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
dermatologia
oncologia i radioterĂ pia
pediatria
Presència de múltiples angioendoteliomes.