Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veureadreçar (LPV)
 maniobra
veureadreçar (DJC)
 dret públic
veureadreçar (LMC)
 construcció
veureadreçar-se1 (DJC)
 dret públic
veureadreçar-se2 (DJC)
 dret
veureendreçar (DJC)
 dret
veureredreçar1 (DJC)
 història del dret
veureredreçar2 (DJC)
 història del dret
Cerca dreçar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

adreçar v. tr.
Lèxic del patí de vela
maniobra
Fer tornar a la verticalitat una embarcació inclinada o sotsobrada; redreçar.
en to right
es adrizar, enderezar
fr redresser
nl recht zetten

adreçar v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
Encaminar o fer anar de dret a algun lloc o a algú.
Ex.: L’han adreçat a l’oficina de treball més propera. Ha adreçat una carta de queixa al president de l’associació.
Sin. compl.: dirigir1 v. tr.
es dirigir

adreçar v. tr.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de verputzen
en to parget
es jaharrar, jarrear
fr crépir

adreçar-se1 v. intr. pron.
Diccionari jurídic
dret públic
Anar de dret cap a una persona, una cosa o un lloc.
Ex.: Es va adreçar al síndic de greuges per presentar una reclamació contra l’Administració.
Sin. compl.: dirigir-se v. intr. pron.
es dirigir

adreçar-se2 v. intr. pron.
Diccionari jurídic
dret
Adreçar la paraula a algú.
Ex.: Durant el Ple del Parlament, s’han adreçat al president en diverses ocasions.
es dirigir

endreçar v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Arranjar1.
Ex.: El president ha demanat que li endrecessin els documents per poder presidir la reunió en ordre.
Sin. pref.: arranjar1 v. tr.
es acondicionar

redreçar1 v. tr.
Diccionari jurídic
història del dret
Esmenar o reparar {un delicte comès}.
Ex.: La fe en el cristianisme l’empenyé a redreçar el crim comès.
es enderezar

redreçar2 v. tr.
Diccionari jurídic
història del dret
Indemnitzar o lliurar {alguna cosa} en compensació d’una falta que es repara.
Ex.: No volia redreçar la quantitat que devia.
es enderezar