Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 24 (233 registres)
veurea bon dret (DJC)
 dret
veurea dret fil (VOCFOR)
 fusta: primeres transformacions. eines i màquines
veurea dreta llei1 (DJC)
 dret
veurea dreta llei2 (DJC)
 dret
veureabús de dret (DJC)
 dret civil
veureafluent dret (VOCFOR)
 el torrent i el riu. hidrologia torrencial
veureal·legació de dret (DJC)
 dret
veureaplicació de les normes del dret civil de les Illes Balears (DJC)
 dret civil
veurearbre dret1 (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veurearbre dret2 (VOCFOR)
 conceptes dendromètrics i de mesurament
Cerca dret a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a bon dret loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Amb justícia.
Ex.: El poble ha votat a bon dret per la independència.
es con derecho

a dret fil loc.
Vocabulari forestal
fusta: primeres transformacions. eines i màquines

a dreta llei1 loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
En justícia estricta o conformement al que prescriu la llei.
Ex.: A dreta llei, no es poden anar afegint infinites acusacions sobre una acusada determinada. Es pot acollir a la reducció de jornada que li correspon a dreta llei.
Sin. compl.: amb justícia loc. adv., en bona llei loc. adv.
es en buena ley, en justicia

a dreta llei2 loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Estrictament.
Ex.: Quedem els que, a dreta llei, no som d’esquerra ni de dreta, sinó de Catalunya, del cristianisme i de la intel·ligència.
Sin. pref.: estrictament adv.
es a decir verdad, en rigor, estrictamente

abús de dret c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
Acte o omissió que, per la intenció de l’autor o autora, l’objecte o les circumstàncies en què s’esdevé, sobrepassa manifestament els límits normals de l’exercici d’un dret, amb dany per a una tercera persona.
es abuso de derecho

afluent dret c. nom. m.
Vocabulari forestal
el torrent i el riu. hidrologia torrencial

al·legació de dret c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret
Invocació d’un fonament de dret en un procés o en un procediment administratiu en defensa d’una petició o d’una pretensió jurídica.
es alegación de derecho

aplicació de les normes del dret civil de les Illes Balears c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Determinació de l’àmbit de vigència i eficàcia de les normes que integren el dret civil de les Illes Balears.
es aplicación de las normas del derecho civil de las Islas Baleares

arbre dret1 c. nom. m.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc
V.: arbre dret2 c. nom. m.

arbre dret2 c. nom. m.
Vocabulari forestal
conceptes dendromètrics i de mesurament
Vegeu la figura F.
es árbol en pie c. nom. m.
fr arbre sur pied c. nom. m.