Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veureCodi tècnic de l’edificació (DJC)
 documentació jurídica
 dret
veuredensitat d’edificació (DCA)
 urbanisme
veuredret de sobreedificació (DJC)
 dret civil
veureestàndard d’edificació (DCA)
 urbanisme
veurellicència d’edificació (LMC)
 construcció
veurenorma bàsica d’edificació (DCA)
 dret
veureordenança d’edificació (DJC)
 documentació jurídica
 dret públic
Cerca edificació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Codi tècnic de l’edificació n. pr. m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret
Marc normatiu pel qual es regulen les exigències bàsiques de qualitat que han de complir els edificis per a satisfer els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat, incloses les que fan referència a la protecció davant el soroll.
es Código técnico de la edificación

densitat d’edificació f.
Diccionari de les ciències ambientals
urbanisme
Relació del nombre d’edificis per unitat de superfície, que sol expressar-se per tipologia d’edificis.
Sin. compl.: densitat urbanística f.
en building density subst.
es densidad de edificación f.
fr densité d’édification f.

dret de sobreedificació c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
V.: dret de vol c. nom. m.
es derecho de sobreedificación

estàndard d’edificació m.
Diccionari de les ciències ambientals
urbanisme
Paràmetre normalitzat que determina les condicions i la qualitat dels edificis.
en building standard subst.
es estándar de edificación m.
fr standard d’édification m.

llicència d’edificació f.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de Baugenehmigung
en building permit
es licencia de construcción
fr permis de bâtir, permis de construire

norma bàsica d’edificació f.
Diccionari de les ciències ambientals
dret
Part del planejament urbà destinat a la definició de les característiques de les edificacions: localització sobre l’espai, proporció de sòl urbanitzable, paisatge, accessos, alçària dels edificis, materials, estabilitat, aparcament i altres normes d’higiene i sanitat, seguretat, incendis, electricitat, mecànica, canonades i trànsit.
en building code subst.
es norma básica de edificación f.
fr code d’édification m., code de la construction m., reglement du bâtiment m.

ordenança d’edificació c. nom. f.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret públic
Ordenança que regula la posició, la forma i les dimensions dels edificis.
V. t.: potestat reglamentària c. nom. f., reserva de llei c. nom. f.
es ordenanza de edificación