Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (42 registres)
veurea correu seguit (DJC)
 dret
veureaconseguir (DJC)
 dret
veureCentre Mundial de Seguiment de la Conservació (DCA)
 ciències polítiques
veurede seguida (DJC)
 dret
veuredelicte perseguible a instància de part (DJC)
 dret penal
veuredelicte perseguible d’ofici (DJC)
 dret penal
veureeguí (DRAMAD)
 ramaderia
veureeguinar (DRAMAD)
 ramaderia
veureestudi de seguiment (DEM)
 investigació, metodologia i estadística
 medicina preventiva i salut pública
veurefalta perseguible a instància de part (DJC)
 dret penal
Cerca eguí a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a correu seguit loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
El mateix dia en què es rep una carta o un altre efecte postal.
Ex.: Va respondre a correu seguit la carta de l’Ajuntament.
Sin. compl.: a primer correu loc. adv., pel primer correu loc. adv.
es a vuelta de correo

aconseguir v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Algú, arribar a fer {allò que es proposa} o a obtenir {allò que desitja} amb el propi esforç.
Ex.: Aconseguí entrar al cos dels Mossos d’Esquadra.
Sin. compl.: assolir v. tr., atènyer v. tr., obtenir v. tr.
es alcanzar, conseguir, lograr, obtener

Centre Mundial de Seguiment de la Conservació n. pr. m.
Diccionari de les ciències ambientals
sigla: WCMC
ciències polítiques
Centre creat l’any 1988 per la Unió Mundial per a la Conservació de la Natura i dels Recursos Naturals (UICN), el Fons Mundial per a la Natura (WWF) i el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA), amb seu a Cambridge (Regne Unit), que té per objectius estratègics la provisió d’informació sobre conservació i ús sostenible d’espècies i d’ecosistemes, i també la col·laboració amb altres entitats per al desenvolupament dels seus propis sistemes d’informació sobre conservació de la biodiversitat. El Centre Mundial de Seguiment de la Conservació es va incorporar al PNUMA el 2000.
en World Conservation Monitoring Centre n. pr.
es Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación n. pr. m.
fr Centre mondial de surveillance de la conservation de la nature n. pr. m.

de seguida loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Sense tardar.
Ex.: De seguida coneixerem el veredicte.
Sin. compl.: tot d’una2 loc. adv.
V. t.: tot seguit loc. adv.
es en seguida

delicte perseguible a instància de part c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Delicte en què la persona agreujada ha d’interposar una denúncia o querella perquè s’iniciï el procés penal.
Sin. compl.: infracció privada c. nom. f.
V. t.: delicte perseguible d’ofici c. nom. m.
es delito perseguible a instancia de parte

delicte perseguible d’ofici c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Delicte en què s’inicia la instrucció a iniciativa d’un òrgan judicial que ha tingut coneixement dels fets que constitueixen el delicte.
V. t.: delicte perseguible a instància de part c. nom. m.
es delito perseguible de oficio

eguí m.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Crit del cavall.
Sin. compl.: renill m.
es relinchido m., relincho m.

eguinar v. intr.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Fer eguins el cavall.
Sin. compl.: renillar v. intr.
es relinchar v. intr.

estudi de seguiment m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
investigació, metodologia i estadística
medicina preventiva i salut pública
Estudi epidemiològic dirigit a determinar si s’ha previngut l’aparició d’una malaltia en un grup d’individus o en una població exposats a un risc i que han rebut un tractament preventiu o terapèutic o que posseeixen una determinada característica.

falta perseguible a instància de part c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret penal
V.: delicte perseguible a instància de part c. nom. m.
es falta perseguible a instancia de parte