Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (21 registres)
veureacta electoral1 (DJC)
 documentació jurídica
 dret
veureacta electoral2 (DJC)
 documentació jurídica
 dret
veurecampanya electoral (DJC)
 dret constitucional
veurecandidatura electoral (DJC)
 dret constitucional
veurecens electoral (DJC)
 documentació jurídica
 dret públic
veurecomissari elector (DJC)
 història del dret
veureeix del selector (TTAUTO)
 caixa de canvi
veureeix del selector (VOCAUTO)
veureelector | electora (DJC)
 dret públic
veureelectoral (DJC)
 dret públic
Cerca elector a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acta electoral1 c. nom. f.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret
Document en què es fan constar els resultats i les incidències d’una elecció.
es acta electoral

acta electoral2 c. nom. f.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret
Certificat on consta l’elecció d’una persona per a un càrrec.
es acta electoral

campanya electoral c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret constitucional
Procés de comunicació que es duu a terme en un temps determinat abans d’unes eleccions i que pretén persuadir els votants per a influir en llur decisió de vot.
V. t.: eleccions m. pl.
es campaña electoral

candidatura electoral c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret constitucional
Candidat o conjunt de candidats d’una formació política, constituïts en una llista electoral, que es presenten en una circumscripció electoral per ser elegits.
V. t.: eleccions m. pl., campanya electoral c. nom. f.
es candidatura electoral

cens electoral c. nom. m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret públic
Cens de les persones que tenen la condició d’electores amb dret a sufragi.
V. t.: cens de població c. nom. m.
es censo electoral

comissari elector c. nom. m.
Diccionari jurídic
història del dret
Persona d’extracció popular que, designada per parròquies o barris, constituïa el segon esglaó de l’elecció dels diputats del comú i dels síndics personers.
es comisario elector

eix del selector c. nom. m.
Terminologia tècnica d’automoció
caixa de canvi
Vegeu la figura 17.9.
Sin. compl.: tija selectora c. nom. f.
en selector rail subst., selector rod subst.
en [US] shift rail subst.
es eje del selector c. nom. m.

eix del selector c. nom. m.
Vocabulari de l’automòbil
Sin. compl.: tija selectora c. nom. f.
en selector rail subst., selector rod subst.
en [US] shift rail subst.
es eje del selector c. nom. m.

elector | electora m. | f.
Diccionari jurídic
dret públic
Persona que té els requisits legals exigits per a exercir el dret de sufragi.
V. t.: empadronament c. nom. m.

electoral adj.
Diccionari jurídic
dret públic
Relatiu o pertanyent a l’elecció o als electors.
Ex.: El nou Govern de Catalunya s’ha compromès a aprovar una llei electoral.
es electoral