28 de maig de 2024
TERMINOLOGIA TÈCNICA D’AUTOMOCIÓ
Cerca per:
Idioma:
Àrea temàtica:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Introducció Autors Arbre de camp Bibliografia Abreviacions Edició en línia Ajuda
Creative Commons License
 
 
Introducció
 
1 Presentació de l’edició
 
Aquest web és una interfície de consulta en línia de l’obra Terminologia tècnica d’automoció, de Francisco Liesa Mestres i Juan José Granados Linares. Aquesta obra és un recull trilingüe de més de 600 termes relacionats amb els automòbils en català, espanyol i anglès (internacional) i anglès americà. Per a aquest diccionari terminològic en línia, s’ha fet servir versió corregida de la primera edició de l’obra en paper.
 
 
2 Característiques de l’edició en línia
 
El treball de buidatge de l’obra ha estat realitzat pel programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)» (de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans).
 
La informació mínima que té cada terme de la terminologia és: entrada, categoria gramatical, àrea temàtica i equivalents en espanyol i anglès. D’altra banda, la major part de les entrades estan il·lustrades i les que no ho estan són sinònimes d’aquestes primeres. Així, doncs, també s’estableixen relacions sinonímiques i conceptuals (termes relacionats) entre les entrades de l’obra.
 
Aquest recull terminològic en línia és una base de dades accessible a través d’una interfície. El sistema de «fullejar» el recull de la manera més semblant a la tradicional és fixar una lletra (per exemple, a) a la casella «Mot, fragment de mot o sintagma a cercar» i seleccionar l’opció «Que comenci per», amb la qual cosa el giny de cerca desplegarà totes les entrades que comencin per la lletra escollida.
 
 
3 Materials de l’edició en paper
 
Presentació.
 
 
4 Estructura del web
 
El lloc web conté diverses pàgines:

a) Introducció: pàgina d’inici i apartat en el qual es presenta aquesta edició en línia. A més, en aquest apartat, permetem la descàrrega en format PDF de la «Presentació» de l’edició en paper.

b) Autors: apartat en el qual figuren els noms dels autors i una nota biogràfica breu.

c) Àrees temàtiques: apartat en el qual figura la llista de les àrees temàtiques usades per classificar els termes del vocabulari (coincideixen amb els capítols de l’obra en paper).

d) Bibliografia: apartat en el qual es pot consultar la bibliografia utilitzada per a l’elaboració de l’obra.

e) Abreviacions: apartat que inclou una taula de descodificació de les abreviacions emprades en aquesta obra.

f) Edició en línia: apartat en el qual s’especifiquen tant les persones que han dissenyat i desenvolupat la interfície com els crèdits i l’avís legal d’aquesta edició digital.

g) Ajuda: apartat en el qual s’expliquen les instruccions per al maneig de la pàgina web de l’edició en línia. Hi podeu trobar una breu explicació dels camps i les opcions de cerca i de com es poden realitzar les consultes. A més, en aquest apartat, hi ha indicada una adreça de correu per a enviar els vostres suggeriments (dct@iec.cat).