Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (13 registres)
veureedafotret d'empobriment (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureedafotret d’empobriment (DMCSC)
 components minerals del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureempobriment (VMCS)
 fertilitat química del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureempobriment (DCA)
 processos
veureempobriment (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureempobriment d’un sòl (DCA)
 processos
veureempobriment d’una mescla (DCA)
 processos
veureempobriment del sòl (VMCS)
 fertilitat química del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureempobriment en cations basificants (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veureempobriment isotòpic (DGEOL)
 geoquímica
Cerca empobriment a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

edafotret d'empobriment c. nom. m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
en depletion pedofeature subst.
es rasgo edáfico de empobrecimiento c. nom. m.
fr trait pédologique de déplétion c. nom. m.

edafotret d’empobriment c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Edafotret matricial que resulta d’un canvi de composició, amb una concentració menor d’un component, principalment en la micromassa, sense referir-se a un procés, la qual cosa implica que diverses característiques de la massa basal romanen visibles a l’edafotret.
V. t.: edafotret m., empobriment m.
en impoverishment pedofeature
es edaforrasgo de empobrecimiento
fr trait pédologique d’apprauvrissement

empobriment m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
en depletion subst.
es empobrecimiento m.
fr dépletion m., appauvrissement m.

empobriment m.
Diccionari de les ciències ambientals
processos
Acció d’esdevenir pobre, escàs, insuficient.
V. t.: empobriment d’un sòl m., empobriment d’una mescla m.
en impoverishment subst.
es empobrecimiento m.
fr appauvrissement m.

empobriment m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
En edafogènesi, procés pel qual un horitzó o un sòl perd un o més components. Pot tenir causes i conseqüències diverses: 1) eluviació d’un o més components dins el sòl (argila, matèria orgànica, carbonat de calci, òxids de ferro, guix, sílice, etc.); 2) erosió hídrica o eòlica, amb pèrdues des de la superfície del sòl (matèria mineral, matèria orgànica, nutrients, etc.); 3) processos de pèrdua lateral de minerals d’argila naturalment dispersa dels horitzons superficials (elutriació) en sòls en vessants; i 4) per pràctiques de cultiu que no prevegin compensar les extraccions de nutrients absorbits i exportats amb les collites; entre altres processos.
V. t.: cultiu de rapinya c. nom. m. pl., elutriació f., eluviació f., empobriment redox c. nom. m., horitzó E c. nom. m., horitzó eluvial c. nom. m., mineria de sòls c. nom. f., translocació f.
en impoverishment
es empobrecimiento
fr apprauvrissement, déplétion
gl empobrecemento

empobriment d’un sòl m.
Diccionari de les ciències ambientals
processos
Empobriment d’un sòl quan esdevé menys fèrtil.
en soil impoverishment subst.
es empobrecimiento de un suelo m.
fr appauvrissement du sol m.

empobriment d’una mescla m.
Diccionari de les ciències ambientals
processos
Empobriment d’un mineral quan minva la proporció d’un element actiu.
en compound impoverishment subst.
es empobrecimiento de una mezcla m.
fr appauvrissement du mélange m.

empobriment del sòl c. nom. m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
en soil impoverishment subst.
es empobrecimiento del suelo c. nom. m.
fr appauvrissement du sol c. nom. m.

empobriment en cations basificants c. nom. m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
en depletion of bases subst.
es empobrecimiento en cationes basificantes c. nom. m.
fr appauvrissement en bases c. nom. m.

empobriment isotòpic m.
Diccionari de geologia
geoquímica
Disminució de l’abundància d’un isòtop específic en una substància o fase a causa del fraccionament.
Ant.: enriquiment isotòpic m.
en isotopic depletion
es empobrecimiento isotópico
fr diminution isotopique