Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (26 registres)
veurearrendament d’empresa (DJC)
 documentaciĂł jurĂ­dica
 dret civil
veurecomitè d’empresa (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
 instituciĂł
veurecompravenda d’empresa (DJC)
 dret civil
 dret mercantil
veurecontracte d’empresa (DJC)
 documentaciĂł jurĂ­dica
 dret civil
veurecontracte de compravenda d’empresa (DJC)
 dret civil
 dret mercantil
veureempresa (COFI)
 comptabilitat
veureempresa (FONECO)
 economia
veureempresa1 (DJC)
 dret mercantil
veureempresa2 (DJC)
 dret mercantil
veureempresa3 (DJC)
 dret mercantil
Cerca empresa a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

arrendament d’empresa c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
documentaciĂł jurĂ­dica
dret civil
Contracte d’arrendament en què la part arrendadora lloga tant l’espai físic com el negoci o les activitats que duu a terme una empresa, juntament amb les instal·lacions i l’organització, a la part arrendatària.
Sin. compl.: arrendament d’indústria c. nom. m.
es arrendamiento de empresa

comitè d’empresa c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret del treball i de la seguretat social
instituciĂł
Òrgan representatiu i col·legiat del conjunt dels treballadors i les treballadores d’una empresa o d’un centre de treball per a la defensa de llurs interessos.
es comité de empresa

compravenda d’empresa c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
dret mercantil
Contracte de compravenda d’empresa.
Sin. pref.: contracte de compravenda d’empresa c. nom. m.
es compraventa de empresa

contracte d’empresa c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
documentaciĂł jurĂ­dica
dret civil
Arrendament d’obra.
Sin. pref.: arrendament d’obra c. nom. m.
es arrendamiento de obra, contrato de ejecuciĂłn de obra, contrato de empresa, contrato de obra

contracte de compravenda d’empresa c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
dret mercantil
Contracte de compravenda en què es transmet la propietat d’una empresa, concretament, tota unitat d’explotació econòmica, a un empresari individual.
Sin. compl.: compravenda d’empresa c. nom. f.
es contrato de compraventa de empresa

empresa f.
Comptabilitat financera
comptabilitat
en enterprise subst.
es empresa f.

empresa f.
Fonaments d’economia
economia
Organització que produeix béns i serveis per a vendre’ls.
en firm subst.

empresa1 f.
Diccionari jurĂ­dic
dret mercantil
Exercici professional d’una activitat econòmica planificada per l’empresari o empresària per a participar en el mercat de béns o serveis.
es empresa

empresa2 f.
Diccionari jurĂ­dic
dret mercantil
Unitat de producció en la qual es combinen els preus de capital i treball amb la finalitat de subministrar al mercat béns o serveis a un preu determinat.
es empresa

empresa3 f.
Diccionari jurĂ­dic
dret mercantil
Conjunt de béns integrats que serveixen per a obtenir una finalitat econòmica determinada i organitzada per l’empresari o empresària.
es empresa