Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3.059 (30.587 registres)
veure2,3,7,8-tetraclorodibenzo[b,e][1,4]dioxina (DEM)
 quĂ­mica
veure2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (DCA)
 quĂ­mica
veurea balquena (DJC)
 dret
veurea bastament (DJC)
 dret
veurea cient de (DJC)
 dret
veurea cient sabuda de (DJC)
 dret
veurea començament de (DJC)
 dret
veurea coneixença de (DJC)
 dret
veurea conseqüència de (DJC)
 dret
veurea contracorrent (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
Cerca en a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

2,3,7,8-tetraclorodibenzo[b,e][1,4]dioxina f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
sigla: TCDD
quĂ­mica
Compost altament tòxic, 10.000 vegades més que el cianur, estable, insoluble, no degradable per l’acció de bacteris. Penetra fàcilment a les cèl·lules i hi roman molt de temps. Quan es troba en suspensió en l’aire provoca fortes reaccions en els pulmons i en la pell (formació d’èczemes i de plaques amb punts blancs característics). Pertorba d’una forma considerable el fetge dels animals i la seva acció sobre el sòl i les restes vegetals és persistent durant molt de temps. Els seus grans efectes cancerígens foren constatats en la guerra del Vietnam i en la catàstrofe de Seveso el 1976.

2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina f.
Diccionari de les ciències ambientals
sigla: TCDD
quĂ­mica
Dioxina extremament tòxica que causà una catàstrofe al voltant de la ciutat italiana de Seveso el 10 de juliol de 1976, a causa d’una fuita produïda en un complex químic.
V. t.: dioxina f., Seveso n. pr. f.
en 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin subst.
es 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina f.
fr 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine f.

a balquena loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
En abundĂ ncia.
Ex.: El fiscal tenia proves a balquena.
es en abundancia

a bastament loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Prou.
Ex.: La policia ha informat a bastament de l’ordre amb què s’havien produït els fets.
Sin. pref.: prou adv.
es en cantidad suficiente

a cient de loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
A sabuda de.
Ex.: Es declarĂ  culpable a cient del seu advocat.
Sin. pref.: a sabuda de loc. prep.
es a sabiendas de, con conocimiento de

a cient sabuda de loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
A sabuda de.
Ex.: AmagĂ  proves a cient sabuda del seu advocat.
Sin. pref.: a sabuda de loc. prep.
es a sabiendas de, con conocimiento de

a començament de loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Al començament de.
Ex.: A començament d’abril farà un any que treballa amb la mateixa advocada.
Sin. pref.: al començament de loc. prep.
es a principios de, al principio de

a coneixença de loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
A sabuda de.
Ex.: Ha canviat el testament a coneixença dels seus fills.
Sin. pref.: a sabuda de loc. prep.
es a sabiendas de, con conocimiento de

a conseqüència de loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Com a resultat de.
Ex.: A conseqüència de l’incompliment de les obligacions, s’ha iniciat la tramitació d’un procediment de revocació.
Sin. compl.: a causa de loc. prep., arran de2 loc. prep., de resultes de loc. prep., per causa de loc. prep.
es a causa de, a consecuencia de, a raĂ­z de, como consecuencia de, de resultas de, debido a, por causa de, por razĂłn de

a contracorrent loc. adv.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
1. En sentit contrari al del corrent principal o dominant.
2. Del costat d’una elevació que mira al corrent d’aigua, al vent o al sentit del moviment d’una glacera.
en stoss side, upstream
es a contracorriente, corriente arriba
fr Ă  contre-courant, face amont