Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (32 registres)
veurecapa endurida (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veurecapa endurida (DCA)
 geologia
veurecapa endurida (DMCSC)
 propietats físiques i comportament del sòl
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurecapa endurida d'argila (VMCS)
 propietats físiques i comportament del sòl
veurecapa endurida d’argila (DMCSC)
 propietats físiques i comportament del sòl
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurecapa endurida de circulació (DMCSC)
 propietats físiques i comportament del sòl
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurecapa endurida de sílice (VMCS)
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veurecapa endurida de sílice (DCA)
 edafologia
veurecapa endurida de trànsit (VMCS)
 propietats físiques i comportament del sòl
veurecapa endurida fràgil (VMCS)
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
Cerca endur a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

capa endurida c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
en pan subst.
es capa endurida c. nom. f.
fr pan couche durcie c. nom. m.

capa endurida f.
Diccionari de les ciències ambientals
geologia
Capa dura subsuperficial que es forma en el sòl per il·luviació d’argiles, òxids de ferro, materials húmics, etc. que pot impedir el drenatge i limitar-ne l’ús agrícola.
en hard pan subst., hardpan subst.
es capa cementada f., capa endurecida f.
fr couche cimentée f., couche indurée f.

capa endurida c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Capa cimentada; capa compacta; capa dura.
Sin. pref.: capa cimentada c. nom. f., capa compacta c. nom. f., capa dura c. nom. f.
en hardened layer
es capa endurida
fr couche durcie
pt camada endurecida

capa endurida d'argila c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
en claypan subst.
es capa endurecida de arcilla c. nom. f.
fr pan argileux c. nom. m., horizon argileux compact c. nom. m.

capa endurida d’argila c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Capa o horitzó subsuperficial en el perfil del sòl que té un contingut d’argila molt més gran que el material suprajacent (de vegades un endopèdon àlbic), del qual està separat per un límit abrupte. Té una compacitat elevada, una densitat aparent elevada i una conductivitat hidràulica baixa. Generalment és dura quan està seca i plàstica i adherent en humit. Pot ser deguda a un procés de translocació d’argila (endopèdon argílic de l’ST), o bé a la presència d’un endopèdon àrgic (WRB). Els horitzons Btg dels Albaqualfs (ST) o dels Planosols (WRB) constitueixen exemples d’aquest tipus de capes. Suposa un impediment per al creixement de les arrels, per al moviment de l’aigua i de l’aire, i per al drenatge de l’aigua en el sòl.
Sin. compl.: capa compacta d’argila c. nom. f.
en claypan
es capa dura de arcilla, capa endurecida de arcilla, capa endurecida de arcilla
fr couche durcie d’argile, pan argileux
gl capa dura de arxila
pt camada compacta de argila

capa endurida de circulació c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Sola d’arada.
Sin. pref.: sola d’arada c. nom. f.
en traffic pan, pressure pan, induced pan, plow pan
es capa endurecida de circulación, piso de circulación, suela de labor
fr pan de pression, pan induit, semelle de labour
gl capa endurecida de circulación
pt pã induzido

capa endurida de sílice c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Sin. pref.: duripan m.
en duripan subst.
es duripán m.
fr duripan m.

capa endurida de sílice f.
Diccionari de les ciències ambientals
edafologia
Duripan.
Sin. pref.: duripan m.
en silica cemented layer subst.
es capa endurecida de sílice f.
fr couche de silice cimentés f.

capa endurida de trànsit c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
en traffic pan subst.
es capa endurecida de circulación c. nom. f.
fr couche indurée de circulation c. nom. f.

capa endurida fràgil c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Sin. pref.: fragipan m.
en fragipan subst.
es fragipán m.
fr fragipan m.