Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (12 registres)
veureenvĂ s (VOCFOR)
 eines i mĂ quines
veureenvĂ s (COFI)
 comptabilitat
veureenvĂ s (DCA)
 residus
veureenvĂ s (DJC)
 dret
veureenvàs d’un sol ús (DCA)
 residus
veureenvĂ s mixt (DCA)
 residus
veureenvĂ s no retornable (DCA)
 residus
veureenvĂ s retornable (DCA)
 residus
veureenvĂ s reutilitzable (DCA)
 residus
veureenvĂ s sense retorn (DCA)
 residus
Cerca envĂ s a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

envĂ s m.
Vocabulari forestal
eines i mĂ quines
fr potet m.

envĂ s m.
Comptabilitat financera
comptabilitat
en container subst., pack subst.
es envase m.

envĂ s m.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Recipient dins del qual es posa un producte que es vol transportar o conservar. Els envasos poden ser retornables o no retornables, i són problemàtics en el tractament de residus perquè presenten un volum molt gran en relació amb el seu pes.
V. t.: embalatge m., punt verd1 m.
en container subst.
es envase m.
fr conditionnement m.

envĂ s m.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Recipient dins el qual es posa un producte que es vol transportar o conservar.
es envase

envàs d’un sol ús m.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
EnvĂ s no retornable.
Sin. pref.: envĂ s no retornable m.
en one-way package subst., one-trip packaging subst.
es envase de un solo uso m.
fr emballage Ă  usage unique m.

envĂ s mixt m.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
EnvĂ s format per diferents materials, la qual cosa, generalment, en dificulta el reciclatge.
en composite packaging subst.
es envase combinado m.
fr emballage composite m.

envĂ s no retornable m.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
EnvĂ s destinat a ser usat una sola vegada i que, per tant, no es retorna al fabricant del producte (per oposiciĂł a envĂ s retornable).
Sin. compl.: envàs d’un sol ús m., envàs sense retorn m.
V. t.: envĂ s retornable m.
en disposable package subst., throw-away package subst.
es envase desechable m., envase no reutilizable m.
fr emballage perdu m.

envĂ s retornable m.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Envàs destinat a ser reutilitzat per l’envasador, el qual normalment en cobra un dipòsit (per oposició a envàs no retornable).
V. t.: envĂ s no retornable m.
en returnable package subst.
es envase retornable m.
fr emballage consigné m.

envĂ s reutilitzable m.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
EnvĂ s que pot tornar a ser usat pel consumidor en la seva forma original.
en reusable packaging subst.
es envase reutilizable m.
fr emballage réutilisable m.

envĂ s sense retorn m.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
EnvĂ s no retornable.
Sin. pref.: envĂ s no retornable m.
en non-returnable package subst.
es envase sin retorno m.
fr emballage non retournable m.