Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 9 (90 registres)
veureangle frenopericardíac (DEM)
 anatomia
 cardiologia
 gastroenterologia
veureartèria pericardiofrènica (DEM)
 angiologia
 cardiologia
 pneumologia
veurecàncer de pericardi (DEM)
 angiologia
 cardiologia
 oncologia i radioteràpia
veurecardiopericardiopèxia (DEM)
 cardiologia
 cirurgia
veurecardiopericarditis (DEM)
 cardiologia
 semiologia
veurecavitat pleuropericardioperitoneal (DEM)
 embriologia
 Ã²rgans i sistemes
veurecresta epipericardíaca (DEM)
 embriologia
veureembassament pericardíac (DEM)
 cardiologia
veureempiema pericardíac (DEM)
 cardiologia
veureesternopericardíac -a (DEM)
 conceptes generals i de suport
Cerca eriçar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

angle frenopericardíac m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
cardiologia
gastroenterologia
Angle format per la cara superior del diafragma i el pericardi.

artèria pericardiofrènica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
cardiologia
pneumologia
Origen, mamària interna; distribució, diafragma, pericardi i pleura.
Vegeu Taula de les artèries.
Sin. compl.: artèria diafragmàtica superior

càncer de pericardi m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
cardiologia
oncologia i radioteràpia
Neoformació pericardíaca maligna, representada principalment pel mesotelioma maligne. Altres tumors primaris malignes del pericardi són excepcionals: tumors de cèl·lules germinals (teratoma, tumor del sac vitel·lí), angiosarcoma pericardíac i metàstasis carcinomatoses (pulmó, mamella) o altres tumors metastàtics (melanoma, limfoma).

cardiopericardiopèxia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
cirurgia
Operació que consisteix a produir, per escarificació d’ambdós fulls del pericardi o per introducció de substàncies irritants (com ara silicat de magnesi) a la cavitat pericardíaca, una pericarditis adhesiva. Aquesta tècnica pretén augmentar la irrigació del miocardi.

cardiopericarditis f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
semiologia
Inflamació del miocardi i del pericardi.

cavitat pleuropericardioperitoneal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
embriologia
òrgans i sistemes
Cavitat del cos de l’embrió que comprèn les futures cavitats pleural, pericardíaca i peritoneal, abans de la formació del diafragma i dels septes pleuropericardíacs.

cresta epipericardíaca f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
embriologia
Prominència que separa les terminacions ventrals dels arcs branquials, del pericardi embrionari.

embassament pericardíac m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
Augment de la quantitat de líquid de la cavitat pericardíaca, per sobre dels 50 ml, produït per diferents causes, bé que la més freqüent és la pericarditis aguda. Una forma especialment curiosa, poc freqüent, és l’embassament pericardíac crònic massiu, en general idiopàtic, però que a vegades és degut a un hipertiroïdisme. El tamponament cardíac és l’alteració hemodinàmica de la funció cardíaca secundària a un vessament pericardíac a tensió. Altres causes són l’hemorràgia intrapericardíaca, el quilopericardi i la insuficiència renal crònica terminal (pericarditis urèmica).

empiema pericardíac m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
Empiema que ocupa l’espai pericardíac.

esternopericardíac -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Relatiu o pertanyent a l’estern i al pericardi alhora.