Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veureatròfia cerebel·losa cortical tardana esporàdica de Pierre Marie-Foix-Alajouanine (DEM)
 malalties i síndromes
 neurologia
veureesporàdic | esporàdica (DGEOL)
 geomorfologia fluvial i lacustre
 hidrogeologia
veureesporàdic -a (DEM)
 malalties i síndromes
veuregoll esporàdic (DEM)
 anatomia patològica
 endocrinologia i nutrició
veurehemofília esporàdica (DEM)
 hematologia i hemoteràpia
 malalties i síndromes
 pediatria
veuremalaltia esporàdica (DEM)
 malalties i síndromes
veuremioglobinúria esporàdica (DEM)
 semiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
 traumatologia i ortopèdia
 urologia
Cerca esporàdic a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

atròfia cerebel·losa cortical tardana esporàdica de Pierre Marie-Foix-Alajouanine f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
neurologia
Vegeu atròfia cerebel·losa cortical de predomini vermià.

esporàdic | esporàdica adj.
Diccionari de geologia
geomorfologia fluvial i lacustre
hidrogeologia
Dit de l’escolament fluvial generalment episòdic, localitzat, i que només afecta una part de la conca hidrogràfica o, fins i tot, un sol curs d’aigua.
en sporadic
es esporádico
fr sporadique

esporàdic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
Dit de la malaltia de natura no epidèmica que ataca ocasionalment diversos individus.
de sporadisch
en sporadic
es esporádico
fr sporadique
it sporadico

goll esporàdic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
endocrinologia i nutrició
Tipus de goll simple, de presentació en casos aïllats en zones geogràfiques on habitualment no és observat.

hemofília esporàdica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoteràpia
malalties i síndromes
pediatria
Sense antecedents familiars, sol aparèixer en la infància. Els signes clínics i hematològics solen ésser menys típics que en la forma familiar.

malaltia esporàdica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
Malaltia que es presenta en casos aïllats.

mioglobinúria esporàdica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
semiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
traumatologia i ortopèdia
urologia
Denominació genèrica de les mioglobinúries aparegudes per una alteració muscular accidental: per esclafament, per dermatomiositis aguda, isquèmia, verí de serp, exercici muscular excessiu, hipertèrmia maligna, acció de la succinilcolina, etc.