Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 572 (5.712 registres)
veure7-deshidrocolesterol (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 endocrinologia i nutrició
veurea aquest efecte (DJC)
 dret
veurea destall (DJC)
 dret
veurea la bestreta1 (DJC)
 dret
veurea la bestreta2 (DJC)
 dret
veurea requesta de1 (DJC)
 dret
veurea requesta de2 (DJC)
 dret
veureab intestato (DJC)
 dret romà
veureabandó de destinació (DJC)
 dret penal
veureabandonament de destinació (DJC)
 dret penal
Cerca est a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

7-deshidrocolesterol m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
endocrinologia i nutrició
Substància liposoluble sintetitzada a la pell que, per acció de la llum ultraviolada, es converteix en colecalciferol. Aquesta provitamina d’origen animal es troba a la pell, llet, etc.

a aquest efecte loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
En vista de dur a terme allò que s’ha esmentat anteriorment.
Ex.: Cal presentar el model de sol·licitud habilitat a aquest efecte.
Sin. compl.: amb aquest fi loc. adv., amb aquest objectiu loc. adv., amb aquesta finalitat loc. adv., per a aquest efecte loc. adv.
es a este efecto, a tal efecto, al efecto

a destall loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
A preu fet1.
Ex.: A la fàbrica treballa a destall.
Sin. pref.: a preu fet1 loc. adv.
es a destajo, a tanto alzado, por unidad de obra

a la bestreta1 loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Per endavant1.
Ex.: Es pagarà a la bestreta un cop l’Ajuntament hagi acreditat davant la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge l’adjudicació dels treballs.
Sin. pref.: per endavant1 loc. adv.
es a cuenta, de antemano, por adelantado, por anticipado

a la bestreta2 loc. adj.
Diccionari jurídic
dret
Per endavant2.
Ex.: Només es pot exigir el pagament a la bestreta si l’import a pagar no supera els cent euros.
Sin. pref.: per endavant2 loc. adj.
es a cuenta, de antemano, por adelantado, por anticipado

a requesta de1 loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
A petició de.
Ex.: A requesta de l’acusada, s’ha de buscar un altre advocat d’ofici. A requesta nostra el notari llegirà el testament dissabte que ve.
Sin. pref.: a petició de loc. prep.
es a requerimiento de

a requesta de2 loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
A requeriment de2.
Ex.: A requesta dels membres del jurat, s’ha ajornat el judici.
Sin. pref.: a requeriment de2 loc. prep.
es a instancias de

ab intestato [la] loc. adv.
Diccionari jurídic
dret romà
Sense haver fet testament.
Ex.: Si un vassall moria ab intestato, el senyor tenia dret a la tercera part dels seus béns.
Sin. compl.: abintestat1 adv.

abandó de destinació c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Acció d’abandonar una destinació o de deixar un servei un funcionari o funcionària públic o una autoritat.
Sin. compl.: abandonament de destinació c. nom. m.
es abandono de destino

abandonament de destinació c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Abandó de destinació.
Sin. pref.: abandó de destinació c. nom. m.
V. t.: abandó de família c. nom. m.
es abandono de destino