Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (11 registres)
veurecos estrany (DEM)
 semiologia
veureestrany | estranya1 (DJC)
 història del dret
veureestrany | estranya2 (DJC)
 dret
veureestrany | estranya3 (DJC)
 dret
veureestrany | estranya4 (DJC)
 dret
veureestranyament (DJC)
 dret penal
veureestranyar (DJC)
 dret
veuregranuloma de cos estrany (DEM)
 anatomia patològica
 dermatologia
 immunologia
veureproteĂŻna estranya (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
veuresinovitis de cos estrany (DEM)
 fisioterĂ pia
 traumatologia i ortopèdia
Cerca estrany a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

cos estrany m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
semiologia
Qualsevol massa o partícula material que no forma part de l’organisme o no és normal on és trobada i que no és absorbida ràpidament.
en foreign body

estrany | estranya1 m. | f.
Diccionari jurĂ­dic
història del dret
Persona que estava fora de la dependència d’un pare de família.
Ex.: Aquell estrany no formava part de la famĂ­lia.
es extraño | extraña

estrany | estranya2 adj.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Que és d’una altra família, d’un altre país o d’un altre grup.
Ex.: No els agrada fer-se amb gent estranya.
es extraño | extraña

estrany | estranya3 m. | f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Persona estrangera o forastera.
Ex.: Un fet reconegut per propis i estranys.
es extraño | extraña

estrany | estranya4 m. | f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Persona a la qual és donada una herència o un llegat sense tenir vinculació familiar amb qui atorga el testament.
Ex.: Com que tots els familiars del difunt eren morts, l’herència la va rebre un estrany.
es extraño | extraña

estranyament m.
Diccionari jurĂ­dic
dret penal
Antiga pena restrictiva de la llibertat de moviments que consistia en l’expulsió del territori espanyol de la persona sentenciada.
V. t.: bandejament m., confinament1 m., expulsiĂł f.
es extrañamiento

estranyar v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Allunyar {algú} del seu país, d’una empresa o d’un col·lectiu humà determinats.
Ex.: Van aconseguir estranyar-lo de la polĂ­tica.
es alejar, apartar, extrañar

granuloma de cos estrany m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
dermatologia
immunologia
Reacció cutània de tipus histiocític amb formació de cèl·lules gegants enfront de cossos estranys, com ara el midó, el talc, l’oli, punxes vegetals o animals, etc.

proteĂŻna estranya f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
Proteïna que difereix de les proteïnes pròpies de l’animal en què és introduïda.
Sin. compl.: proteïna heteròloga

sinovitis de cos estrany f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
fisioterĂ pia
traumatologia i ortopèdia
Sinovitis generalment estèril produïda per la introducció d’un cos estrany (punxes de plantes, punxes d’eriçons de mar, partícules minerals o metàl·liques) en una articulació o en una beina sinovial. Una reacció granulomatosa crònica de la sinovial semblant pot ésser induïda per partícules de desgast procedents d’implants articulars (metalls, silicones, polietilè i metilmetacrilat).