Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 40 (396 registres)
veureadaptació de la xarxa hidrogràfica a l’estructura (DGEOL)
 geomorfologia estructural
veureadaptació del relleu a l’estructura (DGEOL)
 geomorfologia estructural
veureaigua estructural (DGEOL)
 cristal·lografia
 mineralogia: mineralogia general
veurealt estructural (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
veurealtiplà estructural (DGEOL)
 geomorfologia estructural
veureanàlisi estructural (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
veureanàlisi estructural de cobertes edàfiques (VMCS)
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
veureatur estructural (FONECO)
 economia
veurebaix estructural (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
veurebiomacroestructurat | biomacroestructurada (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
Cerca estructura a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

adaptació de la xarxa hidrogràfica a l’estructura f.
Diccionari de geologia
geomorfologia estructural
Situació geomorfològica en què el traçat de la xarxa hidrogràfica és tributari del dispositiu estructural, és a dir, dels afloraments de roques resistents, de les zones de fractura, dels cabussaments, etc.
es adaptación de la red hidrográfica a la estructura
fr adaptation du réseau hydrographique à la structure

adaptació del relleu a l’estructura f.
Diccionari de geologia
geomorfologia estructural
Situació geomorfològica en què les línies i els volums principals del relleu presenten una organització geomètrica d’acord amb l’estructura litològica o tectònica.
es adaptación del relieve a la estructura
fr adaptation du relief à la structure

aigua estructural f.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
mineralogia: mineralogia general
Aigua reticular.
en structural water
es agua estructural
fr eau structurelle

alt estructural m.
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
Estructura o part d’una estructura que domina, ja que té més alçada que les zones veïnes; per ex., culminació.
Ant.: baix estructural m.
en high, structural high
es alto estructural
fr crête d’un anticlinal, sommet d’un dôme

altiplà estructural m.
Diccionari de geologia
geomorfologia estructural
Relleu tabular.
en structural plateau, structural platform
es altiplano estructural
fr plate-forme structurale

anàlisi estructural f.
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
Estudi de les deformacions sofertes per les roques i les unitats geològiques d’una contrada i de les diverses fases que hi han tingut lloc, a qualsevol escala, des de la làmina prima fins als grans afloraments; també hom hi inclou les interpretacions relatives als moviments i als camps d’esforços responsables de les deformacions.
en structural analysis
es análisis estructural
fr analyse structurale

anàlisi estructural de cobertes edàfiques c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
en structural analysis of soil cover subst.
es análisis estructural de cubiertas edáficas c. nom. m.
fr analyse structural des couvertures pédologiques c. nom. f.

atur estructural c. nom. m.
Fonaments d’economia
economia
Atur derivat del fet que en un mercat laboral, amb els salaris actuals, hi hagi més persones que busquen feina que no pas llocs de treball vacants. Es produeix quan els salaris, per alguna raó, es mantenen per damunt dels salaris d’equilibri.
en structural unemployment subst.

baix estructural m.
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
Estructura que és dominada, respecte a les estructures veïnes, per raure topogràficament a menys alçada o en posició deprimida; per ex., un solc, un sinclinal, el fons d’una conca, etc.
Ant.: alt estructural m.
en low, structural low
es bajo estructural
fr banc, basse, haut-fond, seuil

biomacroestructurat | biomacroestructurada adj.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
en with a biotic macrostructure adj.
es biomacroestructurado adj.
fr biomacrostructuré adj.