Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (4 registres)
veureexamen (DEM)
 conceptes generals i de suport
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureexamen1 (DJC)
 dret
veureexamen (LDLHL)
 didàctica de la llengua
veureexamen2 (DJC)
 dret
Cerca examen a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

examen m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
tècniques diagnòstiques i de tractament
Qualsevol inspecció, indagació, investigació, observació, etc., efectuada mitjançant els sentits o amb l’auxili d’instruments, de les circumstàncies o les qualitats relatives a una part o a un òrgan i realitzada amb finalitats diagnòstiques. Segons el mètode emprat és un examen físic, radiològic, endoscòpic, etc., i segons l’objecte de l’atenció és un examen citològic, ginecològic, òtic, necròptic, etc.
de Prüfung, Untersuchung
en examination
es examen
fr examen
it esame

examen1 m.
Diccionari jurídic
dret
Acció d’examinar.
Ex.: L’examen de la qüestió.
es examen

examen m.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
Sin.: prova f.
en exam subst., examination subst.
es examen m., prueba f.
fr épreuve f., examen m.

examen2 m.
Diccionari jurídic
dret
Prova escrita o oral a què és sotmès un candidat o candidata per a declarar si és apte a entrar en una escola o a obtenir un grau, un càrrec o l’aprovació d’una assignatura.
es examen