Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (10 registres)
veureacumulació d’expedients (VOCFOR)
 generalitats
veureexpedient (VOCFOR)
 generalitats
veureexpedient1 (DJC)
 dret
veureexpedient2 (DJC)
 dret
veureexpedient3 (DJC)
 dret
veureexpedient4 (DJC)
 dret
veureexpedientar (DJC)
 dret
veureformar expedient (DJC)
 dret
veureinstruir expedient (DJC)
 dret
veuresotmetre a vista l’expedient (DJC)
 dret
Cerca expedient a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acumulació d’expedients c. nom. f.
Vocabulari forestal
generalitats

expedient m.
Vocabulari forestal
generalitats

expedient1 m.
Diccionari jurídic
dret
Despatx o curs en afers o causes.
es expediente

expedient2 m.
Diccionari jurídic
dret
Conjunt de documents corresponents a un assumpte o negoci.
es expediente

expedient3 m.
Diccionari jurídic
dret
Conjunt d’actuacions encaminades a resoldre algun dubte o afer o a justificar una decisió.
es expediente

expedient4 m.
Diccionari jurídic
dret
Negoci que se segueix als tribunals sense judici contradictori, a sol·licitud d’una part interessada o d’ofici.
es expediente

expedientar v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Formar expedient.
Ex.: A partir del gener expedientaran tots els treballadors que no justifiquin les absències laborals.
Sin. pref.: formar expedient c. v.
V. t.: trametre v. tr.
es abrir expediente, expedientar

formar expedient c. v.
Diccionari jurídic
dret
Sotmetre una persona, especialment un funcionari o funcionària, a les actuacions necessàries per a jutjar la seva manera de procedir.
Ex.: Han format expedient a tots els treballadors implicats en el robatori.
Sin. compl.: expedientar v. tr.
es abrir expediente, expedientar

instruir expedient c. v.
Diccionari jurídic
dret
Practicar les diligències i reunir els documents necessaris per a preparar la decisió d’un afer.
Ex.: S’ha instruït expedient per a la contractació de serveis d’interpretació jurada als jutjats.
es instruir expediente, escriturar

sotmetre a vista l’expedient c. v.
Diccionari jurídic
dret
Obrir un termini per a exposar un expedient a fi que les parts interessades el puguin examinar i actuar en conseqüència.
Ex.: S’ha ordenat sotmetre a vista l’expedient perquè en el termini de vint dies els interessats o, si escau, llurs representants puguin presentar les al·legacions corresponents.
es dar vista al expediente