Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (24 registres)
veureanàlisi d’expressió gènica (BIOQ)
 bioquímica
veurecinema expressionista (LBC)
 cinema
veureestudi d’expressió gènica (BIOQ)
 bioquímica
veureexpressió (FEM)
 fonaments de l’educació musical
veureexpressió aspectual (GTG)
veureexpressió aspectual de durada (GTG)
veureexpressió aspectual de fase (GTG)
veureexpressió aspectual de freqüència (GTG)
veureexpressió constitutiva (BIOQ)
 bioquímica
veureexpressió escrita (ALEI)
 educació infantil
Cerca expressió a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

anàlisi d’expressió gènica c. nom. f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
V. t.: estudi d’expressió gènica c. nom. m.
en gene-expression analysis subst.

cinema expressionista m.
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
cinema
en expressionist cinema subst.
es cine expresionista m.
fr cinéma expressionniste m.

estudi d’expressió gènica c. nom. m.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
V. t.: anàlisi d’expressió gènica c. nom. f., animal transgènic c. nom. m., cDNA m., interferència per RNA c. nom. f., microinjecció de DNA c. nom. f., supressió de gens c. nom. f., tecnologia del DNA recombinant c. nom. f.
en gene expression study subst.

expressió f.
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
fonaments de l’educació musical
en expression subst.
es expresión f.

expressió aspectual f.
Glossari de termes gramaticals
Sintagma que indica la durada d’una situació, la freqüència amb què es repeteix o la fase de desenvolupament en què es troba.
Ex.: Tanquen el museu durant l’estiu
Habitualment anem junts a comprar al mercat
Encara no ha telefonat
GEIEC: 28.5
V. t.: aspecte
es expresión aspectual f.

expressió aspectual de durada f.
Glossari de termes gramaticals
Expressió aspectual que indica o implica un interval de temps durant el qual té lloc una situació.
Ex.: Va ser tinent durant la dictadura
GEIEC: 28.5a
es expresión aspectual de duración f.

expressió aspectual de fase f.
Glossari de termes gramaticals
Expressió aspectual que indica el punt de desenvolupament en què es troba una situació en curs.
Ex.: Encara plou
GEIEC: 28.5c
es expresión aspectual de fase f.

expressió aspectual de freqüència f.
Glossari de termes gramaticals
Expressió aspectual que indica repetició d’una situació.
Ex.: Agafem l’autobús diàriament
GEIEC: 28.5b
es expresión aspectual de frecuencia f.

expressió constitutiva c. nom. f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en constitutive expression subst.

expressió escrita f.
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
educació infantil
en written expression subst.
es expresión escrita f.