21 de maig de 2024
TERMINOLOGIA DE BIOQUÍMICA
Cerca per:
Idioma:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Projecte Scriptorium
Introducció Autors Abreviacions Edició en línia Ajuda
Creative Commons License
 
 
Introducció
 
1 Presentació de l’edició
Aquest web és una interfície de consulta de la terminologia continguda en l’obra Bioquímica, de Lubert Stryer, Jeremy M. Berg i John L. Tymoczko (Reverté, 2007), traducció catalana de la sisena edició de la publicació en anglès Biochemistry (W. H. Freeman & Co, 2007). Aquesta terminologia en línia recull aproximadament 3700 termes en català amb els equivalents corresponents en anglès.
La traducció catalana es dugué a terme gràcies al Projecte Scriptorium, el qual coordinà els aspectes científics, lingüístics i institucionals de l’edició de l’obra.
 
2 Característiques de l’edició en línia
La informació mínima que conté cada terme del recull és: entrada, categoria gramatical i equivalent en anglès. D’altra banda, hi ha termes que tenen informació addicional, com ara sinònims, termes relacionats i abreviacions. Per tal de fer més completa aquesta edició en línia i facilitar la consulta de l’obra en paper, s’han afegit les pàgines en les quals es descriu amb més detall el concepte al qual fa referència l’entrada. En relació amb aquestes remissions, cal tenir present que: els números seguits de les lletres «f», «t» o «r» es refereixen a figures, taules i requadres que apareixen en aquella pàgina, respectivament; les pàgines precedides de la lletra «A» fan referència als apèndixs finals, i els números en negreta indiquen les pàgines on hi ha fórmules estructurals i diagrames de cintes.
El treball de buidatge de l’obra ha estat realitzat pel programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)» (de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans).
Aquest recull terminològic en línia és una base de dades accessible a través d’una interfície. El sistema de «fullejar» el recull de la manera més semblant a la tradicional és fixar una lletra, per exemple, a a la casella «Mot, fragment de mot o sintagma a cercar» i seleccionar l’opció «Que comenci per», amb la qual cosa el giny de cerca desplegarà totes les entrades que comencin per la lletra escollida.
 
3 Materials de l’edició en paper
Pròleg a la primera edició catalana.
 
4 Estructura del web
El lloc web conté diverses pàgines:

a) Introducció: pàgina d’inici i apartat en el qual es presenta aquesta edició en línia.

b) Autors: apartat en el qual figuren els noms dels autors i una nota biogràfica breu.

c) Abreviacions: apartat que inclou una taula de descodificació de les abreviacions emprades en aquesta obra.

d) Edició en línia: apartat en el qual s’especifiquen tant les persones que han dissenyat i desenvolupat la interfície com els crèdits i l’avís legal d’aquesta edició digital.

e) Ajuda: apartat en el qual s’expliquen les instruccions per al maneig de la pàgina web de l’edició en línia. Hi podeu trobar una breu explicació dels camps i les opcions de cerca i de com es poden realitzar les consultes. A més, en aquest apartat, hi ha indicada una adreça de correu per a enviar els vostres suggeriments (dct@iec.cat).