Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veurederivació bipolar d’extremitats (DEM)
 cardiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurederivació bipolar d’extremitats I (DEM)
 cardiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurederivació bipolar d’extremitats II (DEM)
 cardiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurederivació bipolar d’extremitats III (DEM)
 cardiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurederivació monopolar d’extremitats (DEM)
 angiologia
 cardiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureisquèmia de les extremitats (DEM)
 angiologia
 Ã²rgans i sistemes
 semiologia
veurequeratosi de les extremitats hereditària progrediens (DEM)
 dermatologia
 genètica
 malalties i síndromes
 pediatria
veuretic de les extremitats (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
 semiologia
Cerca extremitats a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

derivació bipolar d’extremitats f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Cadascuna de les que enregistra potencials en les extremitats; són les derivacions clàssiques.

derivació bipolar d’extremitats I f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
sigla: D.I
cardiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Derivació bipolar d’extremitats que s’obté amb l’elèctrode explorador al braç esquerre i l’indiferent al dret.

derivació bipolar d’extremitats II f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
sigla: D.II
cardiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Derivació bipolar d’extremitats que s’obté amb l’elèctrode explorador a la cama esquerra i l’indiferent al braç dret.

derivació bipolar d’extremitats III f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
sigla: D.III
cardiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Derivació bipolar d’extremitats que s’obté amb l’elèctrode explorador a la cama esquerra i l’indiferent al braç esquerre.

derivació monopolar d’extremitats f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
cardiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Cadascuna d’aquelles en què l’elèctrode indiferent és obtingut per la reunió, en un cable comú anomenat central, dels que procedeixen de les tres posicions de l’explorador, designades amb les inicials angleses R (de right, dret) la corresponent a l’avantbraç dret, L (de left, esquerre) la corresponent a l’avantbraç esquerre, i F (de foot, peu) la que correspon a la cama esquerra. Hom obté les derivacions amb la inicial V de voltatge, VR, VL i VF.

isquèmia de les extremitats f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
òrgans i sistemes
semiologia
Isquèmia aguda o crònica dels membres deguda a l’obstrucció del flux arterial. La isquèmia aguda es produeix per embòlia o traumatismes arterials o per trombosi arterial aguda asterioscleròtica. La isquèmia crònica s’estableix després del desenvolupament progressiu de lesions arterials obliterants, d’ordinari arterioscleròtiques, i es caracteritza per l’anomenada claudicació intermitent vascular; segons la localització de les lesions hom distingeix entre la síndrome de l’obliteració femoropoplítia o la síndrome d’obliteració distal (més enllà de l’artèria poplítia). La síndrome d’obliteració aortoilíaca de Leriche és una isquèmia crònica que afecta l’aorta terminal, la bifurcació de les ilíaques primitives i les ilíaques externes i hipogàstriques.

queratosi de les extremitats hereditària progrediens f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
genètica
malalties i síndromes
pediatria
Varietat de queratosi palmoplantar molt rara transmesa amb caràcter autosòmic dominant, caracteritzada per la seva semblança clínica amb la queratosi palmoplantar transgrediens, de la qual difereix per la seva forma distinta de transmissió hereditària. Apareix en la infància, progressa fins a la cinquantena i després tendeix a involucionar.
Sin. compl.: queratodèrmia palmoplantar hereditària, queratosi de les extremitats hereditària transgrediens et progrediens, síndrome de Greither

tic de les extremitats m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
semiologia
Cadascun dels moviments estereotipats dels membres: arronsar les espatlles, projectar-les cap endavant, moviment dels dits de les mans d’extensió i flexió alternants, de gratament o de percussió, salts continus, canvis de pas, genuflexions, aturades sobtades de la marxa, llançament d’un peu, etc.