Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 15 (145 registres)
veurearbre de fallades (DCA)
 accidents
veureargila de falla (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
veurebloc fallat (DGEOL)
 geomorfologia estructural
 tectònica: geologia estructural
veurebretxa de falla (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
veurecabussament de falla (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
veurecara de falla (DGEOL)
 geomorfologia estructural
veureconca d’angle de falla (DGEOL)
 geomorfologia estructural
veuredesaparició de falla (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
veureescarpament de falla (DGEOL)
 geomorfologia estructural
veureescarpament de falla (ATGC)
 geografia
Cerca falla a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

arbre de fallades m.
Diccionari de les ciències ambientals
accidents
Tècnica deductiva d’anàlisi de risc, en sistemes tècnics o processos, basada en la identificació dels successos i cadenes de successos que poden conduir a un esdeveniment no desitjat, i que permet la quantificació de la probabilitat o la freqüència amb què pot tenir lloc l’esdeveniment. L’arbre de fallades és molt utilitzat per a la gestió del risc en les plantes industrials.
en fault tree subst.
es árbol de fallos m.
fr arbre de défaillance m.

argila de falla f.
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
Roca cataclàstica de gra molt fi que omple les falles i fissures.
Sin.: farina de falla f., gouge2 m.
es arcilla de falla
fr argile de faille

bloc fallat m.
Diccionari de geologia
geomorfologia estructural
tectònica: geologia estructural
Compartiment de l’escorça terrestre delimitat per falles.
en fault block
es bloque fallado

bretxa de falla f.
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
Conjunt de materials petris, cimentats secundàriament o no, procedents de la fricció i la fragmentació dels blocs d’una falla.
V. t.: bretxa tectònica f., milonita f., rebliment de falla m.
en fault breccia
es brecha de falla

cabussament de falla m.
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
Cabussament del pla tangent en la superfície de falla en el punt que hom consideri.
es buzamiento de falla
fr pendage de faille

cara de falla f.
Diccionari de geologia
geomorfologia estructural
Part exposada d’una superfície de falla.
Sin.: paret de falla m.
en face
es cara
fr face

conca d’angle de falla f.
Diccionari de geologia
geomorfologia estructural
Conca (o fossa) d’esfondrament dissimètrica, limitada per un sol costat per una o diverses falles semigraben.
en fault angle basin
fr basin d’angle de faille

desaparició de falla f.
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
Esmorteïment del salt d’una falla en sentit ascendent o descendent, fins que esdevé nul.
en dying out downward, dying out upward
es desaparición de falla
fr disparition de faille

escarpament de falla m.
Diccionari de geologia
geomorfologia estructural
Relleu abrupte produït directament pel joc recent d’una falla, el qual sol ésser modificat per l’erosió i sovint dissecat en facetes.
Sin. vulg.: fall2 m.
en fault escarpment, fault scarp
es escarpe de falla
fr escarpement de faille, gradin de faille, ressault de faille

escarpament de falla c. nom. m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Pendís molt inclinat i àdhuc vertical resultant d’una falla.
Ex.: Un espectacular escarpament de falla limita, per occident, la fossa d’Olot.