Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (4 registres)
veurefalua1 (BMC)
 bastiments
veurefalua2 (BMC)
 bastiments
veurefalua cimbiforme (BMC)
 bastiments
veurefalua navicular (BMC)
 bastiments
Cerca falua a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

falua1 f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
1. Bastiment mercant d’un sol arbre més curt que una llauja, destinat a navegar entre Tortosa i els ports marítims poc distants. No té escues, és de popa tallada —en la qual té una mena de balustrada molt característica— i duu un timó de pala ampla sostingut a l’espill amb el forniment anomenat ferramenta del timó (b. m. 100). Vegeu la fotografia 58.
Sin. compl.: faluga1 f.
2. En plural, subgrup dels bastiments menors que inclou els vasos que són com unes llanxes força planes, de no gaire calat i aparellades com un llagut, semblants a les llauges, que tenen la mateixa finalitat que aquestes i naveguen per les mateixes aigües que aquestes.
Sin. compl.: falua navicular c. nom. f., faluga1 f., faluga navicular c. nom. f.

falua2 f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
1. Bastiment de vint rems o més, descobert o amb coberta llevadissa a popa, que serveix generalment per al transport de persones distingides des d’una nau fins a terra i viceversa (b. m. 117). Vegeu la fotografia 19.
Sin. compl.: faluga2 f.
2. En plural, subgrup dels bastiments menors que inclou els vasos més petits de la família de les galeres (més concretament, les galiotes petites d’un sol ordre de rems destinades a ésser usades per personatges de categoria).
Sin. compl.: falua cimbiforme c. nom. f., faluga2 f., faluga cimbiforme c. nom. f.

falua cimbiforme c. nom. f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
Falua2 (acc. 2).
Sin. pref.: falua2 f.

falua navicular c. nom. f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
Falua1 (acc. 2).
Sin. pref.: falua1 f.