Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veurebancs regionals de la Reserva Federal (FONECO)
 economia
veureComissió Federal de Comerç dels EUA (FONECO)
 economia
veureComissió Federal Reguladora de l’Energia dels EUA (FONECO)
 economia
veureComitè Federal del Mercat Obert dels EUA (FONECO)
 economia
veureConsell de Governadors (Reserva Federal, EUA) (FONECO)
 economia
veureConsell de la Reserva Federal dels EUA (FONECO)
 economia
veureCorporació Federal de Garantia de Dipòsits dels EUA (FONECO)
 economia
veurepressupost federal dels EUA (FONECO)
 economia
veureReserva Federal dels EUA (FONECO)
 economia
Cerca federal a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

bancs regionals de la Reserva Federal n. pr. m. pl.
Fonaments d’economia
economia
en Regional Federal Reserve Banks subst. pl.

Comissió Federal de Comerç dels EUA n. pr. f.
Fonaments d’economia
economia
en Federal Trade Commission subst.

Comissió Federal Reguladora de l’Energia dels EUA n. pr. f.
Fonaments d’economia
economia
en Federal Energy Regulatory Commission subst.

Comitè Federal del Mercat Obert dels EUA n. pr. m.
Fonaments d’economia
economia
en Federal Open Market Committee subst.

Consell de Governadors (Reserva Federal, EUA) n. pr. m.
Fonaments d’economia
economia
en Board of Governors subst.

Consell de la Reserva Federal dels EUA n. pr. m.
Fonaments d’economia
economia
en Federal Reserve Board subst.

Corporació Federal de Garantia de Dipòsits dels EUA n. pr. f.
Fonaments d’economia
sigla: FDIC
economia
en Federal Deposit Insurance Corporation subst.

pressupost federal dels EUA c. nom. m.
Fonaments d’economia
economia
V.: política econòmica c. nom. f.
en federal budget subst.

Reserva Federal dels EUA n. pr. f.
Fonaments d’economia
economia
en Federal Reserve subst.