Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 16 (154 registres)
veurecamp fenomènic (DEM)
 biologia
 conceptes generals i de suport
veureepifenomen (DEM)
 conceptes generals i de suport
 semiologia
veureepifenomenisme (DEM)
 neurologia
veurefenomen (DEM)
 semiologia
veurefenomen cervicolumbar (DEM)
 neurologia
 semiologia
veurefenomen contralateral (DEM)
 semiologia
veurefenomen d’abducció de Behz (DEM)
 neurologia
 oftalmologia
 semiologia
veurefenomen d’adhesió (DEM)
 immunologia
veurefenomen d’alliberament (DEM)
 neurologia
 semiologia
veurefenomen d’Anderson (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
 semiologia
Cerca fenomen a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

camp fenomènic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
biologia
conceptes generals i de suport
Tot allò que un organisme pot experimentar en un moment particular.

epifenomen m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
semiologia
Fenomen secundari, en connexió amb un altre; símptoma secundari en el curs d’una malaltia.

epifenomenisme m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
Teoria segons la qual la consciència és un fenomen accessori i sense eficàcia i té com a element essencial els processos nerviosos.

fenomen m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
semiologia
Fet o esdeveniment, ordinari o extraordinari, observable; especialment, canvi manifest als sentits en un òrgan o funció. Pot ésser emprat, doncs, com a sinònim de signe o símptoma i, en alguns casos, de reflex, efecte o reacció.
de Phänomen
en phenomenon
es fenómeno
fr phénomène
it fenomeno

fenomen cervicolumbar m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
semiologia
Correlació de sensacions en el coll o en la regió lumbar i extremitats inferiors, quan hi ha lesions en la part inferior o superior, respectivament, de la medul·la espinal.

fenomen contralateral m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
semiologia
Fenomen que es manifesta al costat contrari d’aquell que té la lesió.

fenomen d’abducció de Behz m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
oftalmologia
semiologia
Aparició de miosi, en lloc de midriasi, en la paràlisi del recte ocular extern, si el malalt mira cap al costat de la paràlisi.
Sin. compl.: fenomen de Behz

fenomen d’adhesió m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
immunologia
Vegeu immunoadherència.

fenomen d’alliberament m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
semiologia
Augment del to muscular i de les respostes reflexes consecutiu a una lesió de les parts altes del sistema extrapiramidal que actuen com a centres de control inhibidor.
en release phenomenon
es fenómeno de liberación

fenomen d’Anderson m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
semiologia
Presència d’aglomerats microscòpics d’hematies a les deposicions dels malalts de disenteria amèbica.