Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 10 (93 registres)
veureactitud fetal (DEM)
 embriologia
 pediatria
veureadenocarcinoma de la bufeta urinĂ ria (DEM)
 oncologia i radioterĂ pia
 semiologia
 urologia
veureadenoma fetal (DEM)
 anatomia patològica
 endocrinologia i nutriciĂł
veureamfetamina (DEM)
 farmacologia
 neurologia
 psiquiatria
 quĂ­mica
veureamfetaminomania (DEM)
 malalties i sĂ­ndromes
 salut mental
 toxicologia
veureasfĂ­xia fetal (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitaciĂł
 embriologia
 obstetrĂ­cia i ginecologia
 semiologia
veurebase de la bufeta urinĂ ria (DEM)
 Ă˛rgans i sistemes
 urologia
veurebradicĂ rdia fetal (DEM)
 obstetrĂ­cia i ginecologia
veurebuf fetal (DEM)
 obstetrĂ­cia i ginecologia
 semiologia
veurebufeta (DEM)
 Ă˛rgans i sistemes
Cerca feta a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

actitud fetal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
embriologia
pediatria
Actitud pròpia del fetus i que el nadó tendeix a mantenir.

adenocarcinoma de la bufeta urinĂ ria m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
oncologia i radioterĂ pia
semiologia
urologia
Adenocarcinoma desenvolupat gairebé sempre en una inflamació crònica de la bufeta urinària, que habitualment secreta mucina i es localitza al trígon vesical. D’altres adenocarcinomes s’originen en la bufeta urinària afectada d’extròfia, en diverticles vesicals o en romanents uracals de la cúpula vesical. Hom n’ha descrit tres varietats diferenciades: tipus de cèl·lules clares (mesonèfric o mesonefroide), carcinoma de cèl·lules d’anell sigil·lar i adenocarcinoma hepatoide.

adenoma fetal m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
endocrinologia i nutriciĂł
Vegeu adenoma fol·licular.
Sin. compl.: adenoma microfol·licular

amfetamina f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
neurologia
psiquiatria
quĂ­mica
Ametilfenetilamina, de fórmula C6H5CH2CH(CH3)NH2. És una amina primària líquida utilitzada en medicina, normalment en forma de sulfat; és estimulant nerviós, somnífug i anorèctic, i fa la sensació d’acréixer les activitats físiques i psíquiques. Té un marcat potencial d’addicció i el seu ús com a droga estimulant és freqüent.
Sin. compl.: benzedrina, fenilisopropilamina
V.: droga f.

amfetaminomania f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i sĂ­ndromes
salut mental
toxicologia
Toxicomania per abús d’amfetamines.

asfĂ­xia fetal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
embriologia
obstetrĂ­cia i ginecologia
semiologia
Asfíxia del fetus dins l’úter a conseqüència del despreniment prematur de la placenta o per l’ús immoderat d’anestèsics.

base de la bufeta urinĂ ria f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
urologia
Cara inferior d’aquest òrgan, formada pel trígon vesical i el fons inferior de la bufeta urinària.

bradicĂ rdia fetal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
obstetrĂ­cia i ginecologia
Alteració del ritme cardíac del fetus, consistent en una freqüència inferior a 100 batecs per minut.

buf fetal m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
obstetrĂ­cia i ginecologia
semiologia
Sincrònic amb el batec fetal, a vegades sistòlic, a vegades continu, és percebut en auscultar l’úter gràvid. Hom suposa que és produït en el cordó umbilical.
Sin. compl.: buf funicular, buf umbilical

bufeta f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Sac membranós que serveix de receptacle d’un líquid secretat pel propi organisme. Moltes vegades és usat com a sinònim de bufeta de l’orina.
Sin. compl.: bufa, veixiga
de Blase
en bladder
es vejiga
fr vessie
it vescica