Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 908 (9.079 registres)
veurea dret fil (VOCFOR)
 fusta: primeres transformacions. eines i màquines
veurea fi de (DJC)
 dret
veurea fi i efecte de (DJC)
 dret
veurea fi que (DJC)
 dret
veurea final de (DJC)
 dret
veurea la fi (DJC)
 dret
veurea la fi de (DJC)
 dret
veurea preu fix (DJC)
 dret
veurea terme fix (DJC)
 dret
veurea termini fix (DJC)
 dret
Cerca fi a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a dret fil loc.
Vocabulari forestal
fusta: primeres transformacions. eines i màquines

a fi de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Amb la finalitat de.
Ex.: La policia començà l’interrogatori a fi d’esbrinar què havia succeït.
Sin. pref.: amb la finalitat de loc. prep.
es a fin de, a fin y efecto de

a fi i efecte de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Amb la finalitat de.
Sin. pref.: amb la finalitat de loc. prep.
es a fin de, a fin y efecto de

a fi que loc. conj.
Diccionari jurídic
dret
Amb la finalitat que.
Ex.: L’escrit cita les persones que han d’intervenir en el procediment a fi que puguin comparèixer en les actuacions.
Sin. pref.: amb la finalitat que loc. conj.
es a fin de que

a final de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Al final de.
Ex.: La detenció del primer sospitós va ser a final de juliol.
Sin. pref.: al final de loc. prep.
es a finales de, al final de

a la fi loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Després d’un procés llarg o dificultós, o d’una espera llarga o intensa.
Ex.: A la fi, va arribar l’advocat i el judici va començar.
Sin. compl.: finalment1 adv., per fi loc. adv.
V. t.: finalment2 adv.
es por fin, al fin

a la fi de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Al final de.
Ex.: A la fi del parlament esmentà el nom de tots els col·laboradors.
Sin. pref.: al final de loc. prep.
es a finales de, al final de

a preu fix loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Sense variació en el preu.
Ex.: L’Administració treballa a preu fix; no fa cap descompte en les taxes.
V. t.: a escruix loc. adv., a preu fet1 loc. adv.
es a precio fijo

a terme fix loc. adj.
Diccionari jurídic
dret
A termini fix.
Ex.: Tot i que els fills no n’estaven al corrent, va contractar una renda a terme fix.
Sin. pref.: a termini fix loc. adj.
es a plazo fijo

a termini fix loc. adj.
Diccionari jurídic
dret
Que no se’n poden treure els diners fins que finalitza el període acordat a l’inici.
Ex.: Amb aquests diners podem contractar un dipòsit a termini fix i així treure’n més rendibilitat.
Sin. compl.: a terme fix loc. adj.
es a plazo fijo