Cerca general

Cerca avançada
LŪmits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
M√ļsculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (5 registres)
veureacte fictici (DJC)
 dret p√ļblic
veureactiu fictici (DJC)
 dret mercantil
veuremenjar fictici (DEM)
 bioqu√≠mica i biologia molecular
 endocrinologia i nutrici√≥
 gastroenterologia
 investigaci√≥, metodologia i estad√≠stica
veuremenjar fictici (DEM)
 bioqu√≠mica i biologia molecular
 gastroenterologia
 investigaci√≥, metodologia i estad√≠stica
 veterin√†ria
veureràbia fictícia (DEM)
 oncologia i radioter√†pia
 salut mental
 semiologia
 toxicologia
Cerca fictici a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acte fictici c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret p√ļblic
V.: silenci administratiu1 c. nom. m.

actiu fictici c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Actiu que indica pèrdues o despeses que no representen un bé o un dret real.
Sin. compl.: actiu no realitzable c. nom. m.
es activo ficticio

menjar fictici m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
endocrinologia i nutrició
gastroenterologia
investigació, metodologia i estadística
Procediment de Carnot (1907) destinat a obtenir en clínica suc gàstric pur. Consisteix a fer mastegar lentament un menjar gustós i expulsar-lo, sense empassar ni la saliva. A continuació hom recull el suc gàstric mitjançant una sonda.

menjar fictici m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
gastroenterologia
investigació, metodologia i estadística
veterinària
Experiència deguda a Pavlov consistent a fer deglutir aliments a un gos portador d’una fístula gàstrica i l’esòfag del qual és abocat a la pell del coll per la qual cosa els aliments no arriben a l’estómac. Malgrat això, el menjar provoca una abundant secreció de suc gàstric que pot ésser recollit en estat de puresa.

ràbia fictícia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
oncologia i radioteràpia
salut mental
semiologia
toxicologia
Comportament agressiu semblant al d’un accés de furor, sense cap relació amb el virus ràbic. Es presenta en alguns processos irritatius (encefalitis, cicatrius postinflamatòries, tumor cerebral, etc.) o en casos d’intoxicació per òxid de carboni o en cas d’hipoglucèmia insulínica.
en sham rage