Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (28 registres)
veureafillament (DJC)
 dret
veureafillar (DJC)
 dret civil
veureafillar-se (DJC)
 dret civil
veureafillat | afillada (DJC)
 dret
veurecèl·lula filla (DEM)
 citologia
 genètica
veurecolònia filla (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurecromosoma fill (DEM)
 citologia
 genètica
veurecustòdia dels fills (DJC)
 dret civil
veuredonació a favor dels fills (DJC)
 història del dret
veureenfillat -ada (DEM)
 conceptes generals i de suport
Cerca fill a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

afillament m.
Diccionari jurídic
dret
Acció i efecte d’afillar.
es ahijamiento, prohijamiento

afillar v. tr.
Diccionari jurídic
dret civil
Adoptar1.
Ex.: Tota persona que ha estat afillada pot tenir accés a la partida de naixement del Registre civil.
Sin. pref.: adoptar1 v. tr.
es adoptar, prohijar

afillar-se v. tr. pron.
Diccionari jurídic
dret civil
Adoptar1.
Ex.: Les famílies que es volen afillar un infant han de seguir un procés de formació i són avaluades per equips tècnics competents.
Sin. pref.: adoptar1 v. tr.
es ahijar

afillat | afillada m. | f.
Diccionari jurídic
dret
Persona amb relació a qui l’ha afillat.
Ex.: És el meu afillat. És l’afillada del meu germà.
es ahijado | ahijada, prohijado | prohijada

cèl·lula filla f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
genètica
Qualsevol cèl·lula formada de la divisió miòtica d’una altra cèl·lula, anomenada cèl·lula mare.

colònia filla f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
tècniques diagnòstiques i de tractament
Colònia que creix secundàriament sobre una de més vella o en el seu marge, de vegades de característiques diferents de la colònia mare.

cromosoma fill m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
genètica
Cadascun dels que apareixen en l’anafase, com a resultat de la separació de les dues cromàtides germanes de cada cromosoma mitòtic o meiòtic.

custòdia dels fills c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Guarda dels fills.
Sin. pref.: guarda dels fills c. nom. f.
es custodia de los hijos

donació a favor dels fills c. nom. f.
Diccionari jurídic
història del dret
Contracte o negoci jurídic pel qual els progenitors o un d’ells transferien béns a un fill o filla gratuïtament, a títol diferent del dot o l’herència.
es donación a favor de los hijos

enfillat -ada adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Emmainadat, que té molts fills.