Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (29 registres)
veurefranc | franca (VMCS)
 propietats físiques i comportament del sòl
veurefranc | franca (DJC)
 dret
veurefrancament (DJC)
 dret
veuremarbre de Vilafranca (DGEOL)
 roques metamòrfiques
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veuremarbre rosa de Vilafranca (DGEOL)
 roques metamòrfiques
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veurepedra de Vilafranca (DGEOL)
 roques metamòrfiques
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veurepedra franca (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veurepedra tova de Vilafranca (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veureRéférentiel Pédologique Français (DMCSC)
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureServei d’Estudi de Sòls i del Mapa de Sòls de França (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
Cerca frança a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

franc | franca adj.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
en loamy adj.
es franco adj.
fr limoneux adj., loameux adj.

franc | franca adj.
Diccionari jurídic
dret
Que és de condició lliure.
Ex.: Fer llibert o franc algú.
es franco | franca

francament adv.
Diccionari jurídic
dret
A dir veritat.
Ex.: Francament, és una consulta il·legal i antidemocràtica.
Sin. pref.: a dir veritat loc. adv.
es a decir verdad

marbre de Vilafranca m.
Diccionari de geologia
roques metamòrfiques
sedimentologia: petrologia sedimentària
Pedra de Vilafranca.
Sin. abs.: marbre rosa de Vilafranca m.
fr marbre de Villefranche

marbre rosa de Vilafranca m.
Diccionari de geologia
roques metamòrfiques
sedimentologia: petrologia sedimentària
Marbre de Vilafranca.

pedra de Vilafranca f.
Diccionari de geologia
roques metamòrfiques
sedimentologia: petrologia sedimentària
Pedra calcària, qualificada de marbre de color rosa i bru vermellós, amb vetes blanques, sovint molt tectonitzada, del Devonià i part inferior del Carbonífer, procedent de les pedreres de Vilafranca de Conflent i de Rià i Cirac, de gran renom per haver estat emprada en els monuments romànics de la Catalunya del Nord (Canigó, Cuixà, Serrabona, Cornellà, Vilafranca, etc.) i duta també a terres més llunyanes.
Sin.: calcària griotte f., pedra tova de Vilafranca f.
Sin. compl.: marbre de Vilafranca m.
es piedra de Vilafranca del Conflent
fr pierre de Villefranche du Conflent

pedra franca f.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Pedra fàcil de treballar.
Sin.: pedra de construcció f., pedra de tall f., pedra dolça f.
es piedra franca

pedra tova de Vilafranca f.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentària
Agregat de grans de calç molt fins i de quars, lligats per un ciment margós o calcari, que és usada per a la construcció (pedreres al Vendrell, Vilafranca, Torredembarra, Calders i Calafell).
Sin.: pedra de Santanyí f., pedra de Vilafranca f.

Référentiel Pédologique Français n. pr. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Sistema de classificació de sòls promogut per l’Association Française pour l’Étude du Sol (AFES), i es proposa per a un àmbit d’aplicació mundial. La darrera edició del qual és de 2008. Té com antecedents una llarga trajectòria i una gran experiència en taxonomia de sòls dels edafòlegs francesos, tant a França, com en diverses àrees geogràfiques, principalment a l’Àfrica i l’Amèrica Llatina. Entre els principals antecedents cal citar les classificacions de sòls de G. Aubert i Ph. Duchaufour (1956); de G. Aubert (1965); de la Comission de Pédologie et Cartographie des Sols (CPCS 1967); de Ph. Duchaufour (1971) i RPF (1992, 1995).
És un sistema concebut com un espai tipològic de N dimensions en el qual se situa un conjunt de referències no jerarquitzades. Es caracteritza: 1) pels objectes d’estudi que són les cobertes edàfiques, que són contínues, tridimensionals, i que es poden subdividir en horitzons de referència específics, que se succeeixen verticalment i lateralment; es caracteritzen de forma precisa per mitjà d’observacions morfològiques, completades amb anàlisis de laboratori; 2) per ser un sistema construït com un referencial edafològic, i no com una classificació jeràrquica; i 3) per un conjunt de qualificatius que permeten completar la designació dels sòlums per mitjà d’informacions complementàries. Comporta únicament dues categories: les referències i els tipus. Defineix vint grans conjunts de referències, per exemple, Alocrisol, Brunisol, Organosol, entre d’altres).
Hi ha nombroses diferències entre els criteris i la terminologia proposats pel RPF (2008) i els sistemes de referència internacional WRB (2016) i ST (2014), cosa que complica la comunicació fora de l’àmbit dels edafòlegs de llengua francesa, si bé l’AFES expressa la voluntat de convergir en el temps amb la WRB. És el sistema oficial a França.
Sin. compl.: Système de Classification de Sols Français c. nom. m.
V. t.: horitzó de referència c. nom. m.
en French Pedologic Frame of Reference
es Referencial Edafológico Francés
fr Référentiel Pédologique Français

Servei d’Estudi de Sòls i del Mapa de Sòls de França n. pr. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
V.: Service d’Étude des Sols et de la Carte Pédologique de France n. pr. m.