Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veurecontaminació transfronterera (DCA)
 residus
veureConveni de Basilea sobre el control de moviments transfronterers de residus perillosos i la seva eliminació (DCA)
 ciències polítiques
veureConveni sobre contaminació atmosfèrica transfronterera a llarga distància (DCA)
 ciències polítiques
veureConveni sobre l’avaluació d’impacte ambiental en un context transfronterer (DCA)
 ciències polítiques
veureConveni sobre la contaminació atmosfèrica transfronterera de llarga distància (DCA)
 ciències polítiques
veureConveni sobre la protecció i l’ús de cursos d’aigua transfronterers i llacs internacionals (DCA)
 ciències polítiques
veureespai natural protegit transfronterer (DJC)
 dret ambiental
veurehistiocitoma cutani fronterer (DEM)
 anatomia patològica
 dermatologia
 oncologia i radioteràpia
veuretransfronterer | transfronterera (DJC)
 dret
Cerca fronterer a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

contaminació transfronterera f.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Contaminació que s’esdevé en un país i que, per mitjà de l’aigua o de l’aire, travessa les fronteres internacionals i arriben a altres països.
en cross-border pollution subst., transboundary pollution subst.
es contaminación transfronteriza f.
fr pollution transfrontalière f.

Conveni de Basilea sobre el control de moviments transfronterers de residus perillosos i la seva eliminació n. pr. m.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Conveni adoptat a Basilea (Suïssa) el 22 de març de 1989 en el marc de les Nacions Unides, i en vigor des del 5 de maig de 1992, que té per objectiu aconseguir una gestió dels residus perillosos respectuosa amb el medi ambient, tot minimitzant-ne la seva generació, el seu transport transfronterer i dipositant aquest tipus de residus tan a la vora com sigui possible dels emplaçaments on s’han generat. El seu àmbit d’aplicació és global.
Sin. compl.: Conveni de Basilea n. pr. m.
en Basel Convention on the Control of transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal n. pr.
es Convención de Basilea para el control de movimientos transfronterizos de residuos peligrosos y su deposición n. pr. f.
fr Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination n. pr. f.

Conveni sobre contaminació atmosfèrica transfronterera a llarga distància n. pr. m.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Conveni adoptat a Ginebra (Suïssa) el 13 de novembre de 1979 en el marc de la Comissió Econòmica per a Europa de les Nacions Unides, i en vigor des del 16 de març de 1983, que té per objectius protegir els éssers humans i el medi contra la contaminació atmosfèrica, limitar, en la mesura que sigui possible, reduir gradualment i prevenir la contaminació atmosfèrica, incloent-hi la de caràcter transfronterer a llarga distància. L’àmbit d’aplicació és la regió de la Comissió Econòmica per Europa de les Nacions Unides, és a dir, Europa, l’Àsia Central i l’Amèrica del Nord.
en Convention on long-range transboundary air pollution n. pr.
es Convenio sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a larga distancia n. pr. m.
fr Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance n. pr. f.

Conveni sobre l’avaluació d’impacte ambiental en un context transfronterer n. pr. m.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Conveni adoptat a Espoo (Finlàndia) el 25 de febrer de 1991 en el marc de la Comissió Econòmica per a Europa de les Nacions Unides, i en vigor des del 10 de setembre de 1997, mitjançant el qual les parts contractants es comprometen a incrementar la cooperació internacional en l’àmbit de l’avaluació dels impactes ambientals de caràcter transfronterer; a promoure un desenvolupament sostenible i respectuós amb el medi ambient; a donar suport al desenvolupament de polítiques preventives i de mesures destinades a prevenir, mitigar i fer el seguiment dels impactes ambientals negatius significatius (amb un èmfasi especial en els que tinguin un caràcter transfronterer); a promoure l’adopció, en les fases inicials dels processos de planificació, de mesures destinades a prevenir potencials impactes ambientals negatius, especialment els que presentin una dimensió transfronterera, i a avançar en la convergència entre les polítiques i pràctiques rellevants a escala estatal; a notificar i consultar els estats implicats en els projectes que puguin causar impactes ambientals adversos i significatius més enllà de les fronteres de l’estat promotor dels projectes en qüestió; i, finalment, promoure la informació i la participació pública en els processos de presa de decisions rellevants. L’àmbit d’aplicació és la regió de la Comissió Econòmica per a Europa de les Nacions Unides, és a dir, Europa, l’Amèrica del Nord i l’Àsia Central.
Sin. compl.: Conveni d’Espoo n. pr. m.
en Convention on environmental impact assessment in a transboundary context n. pr.
es Convenio sobre la evaluación de impacto ambiental en un contexto transfronterero n. pr. m.
fr Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière n. pr. f.

Conveni sobre la contaminació atmosfèrica transfronterera de llarga distància n. pr. m.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Conveni adoptat a Ginebra el 1979 en una conferència internacional organitzada per la Comissió Econòmica Europea per a reduir la incidència de la pluja àcida originada per la contaminació atmosfèrica, principalment pel diòxid de sofre, i el transport transfronterer d’aquest compost, sense determinar límits quantitatius. L’any 1983 entrà en vigor, i els països nòrdics van proposar de reduir les emissions de diòxid de sofre en un 30 % per a l’any 1993, mesura que va ser acceptada per la resta de països participants. L’any 1985 es redactà el protocol per a la reducció de les emissions i fluxos transfronterers de diòxid de sofre en un 30 % (Protocol d’Hèlsinki). L’any 1988 se signà un protocol de característiques semblants per als òxids de nitrogen (Protocol de Sofia), amb l’objectiu d’aconseguir reduir, a finals de 1994, els nivells d’emissió, fins a valors inferiors als del 1987.
en Convention on long-range transboundary air pollution n. pr.
es Convenio sobre la contaminación atmosférica transfronteriza de larga distancia n. pr. m.
fr Convention sur la pollution atmospherique transfrontière n. pr. f.

Conveni sobre la protecció i l’ús de cursos d’aigua transfronterers i llacs internacionals n. pr. m.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Conveni adoptat a Hèlsinki (Finlàndia) el 17 de març de 1992 i en vigor des del 6 d’octubre de 1996, mitjançant el qual les parts contractants es comprometen a reforçar les actuacions estatals i internacionals orientades a la protecció i la gestió amb criteris ecològics de les aigües superficials i subterrànies de caràcter transfronterer i els ecosistemes que hi estiguin associats; la prevenció, el control i la reducció dels abocaments de substàncies perilloses, acidificants i autrofitzants al medi ambient aquàtic, i, finalment, la promoció de la informació i la participació pública en els processos de presa de decisions rellevants en aquest àmbit. L’àmbit d’aplicació és la regió de la Comissió Econòmica per a Europa de les Nacions Unides (Europa, l’Amèrica del Nord i l’Àsia Central).
Sin. compl.: Conveni d’Hèlsinki n. pr. m.
en Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes n. pr.
es Convenio sobre la protección y uso de los cursos de agua transfronterizos y los lagos internacionales n. pr. m.
fr Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes n. pr. f.

espai natural protegit transfronterer c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret ambiental
Espai natural protegit format per àrees protegides per l’Estat espanyol i un estat veí mitjançant un acord internacional.
es espacio natural protegido transfronterizo

histiocitoma cutani fronterer m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
dermatologia
oncologia i radioteràpia
Histiocitoma de la pell que posseeix característiques histològiques entre la varietat benigna i la maligna, i que clínicament té una gran tendència a la recidiva local. Un grup d’aquestes lesions ocorre en infants i adolescents i són anomenats histiocitomes fibrosos atípics.
en borderline cutaneous fibrous histiocytoma

transfronterer | transfronterera adj.
Diccionari jurídic
dret
Que afecta o té lloc a banda i banda d’una frontera.
Ex.: Participen en una negociació transfronterera.
es transfronterizo | transfronteriza