Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veurefullar (DAGRIC)
 agricultura
veurefullaraca (VOCFOR)
 introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada
veurefullaraca (VMCS)
 components orgànics del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats bioquímiques i biològiques i comportament del sòl
veurefullaraca (DCA)
 residus
veuregarfullar (VOCFOR)
 erosió, transport i sedimentació
veuregarfullar (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
Cerca fullar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

fullar v. intr.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Treure fulla, els arbres.
es hojecer v. intr.

fullaraca f.
Vocabulari forestal
introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada
es hojarasca f.

fullaraca f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
components orgànics del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats bioquímiques i biològiques i comportament del sòl
Sin. compl.: virosta f.
en litter subst.
es hojarasca f.
fr litière f.

fullaraca f.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Virosta.
Sin. pref.: virosta f.
en dead leaves subst.
es hojarasca f.
fr feuilles mortes f. pl.

garfullar v. tr.
Vocabulari forestal
erosió, transport i sedimentació

garfullar v. tr.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
1. Un corrent d’aigua, emportar-se terra (de les seves vores).
2. L’aigua, soscavar les voreres dels torrents (Mallorca).
3. Produir erosió lateral.
V.: erosionar v. tr.
V.: soscavar v. tr.