Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veureacne fulminant (DEM)
 anatomia patològica
 dermatologia
 malalties i síndromes
veurecòlera fulminant (DEM)
 gastroenterologia
 microbiologia i patologia infecciosa
veureglaucoma fulminant (DEM)
 malalties i síndromes
 oftalmologia
veurehepatitis fulminant (DEM)
 gastroenterologia
 microbiologia i patologia infecciosa
 semiologia
veurepúrpura fulminant (DEM)
 dermatologia
 hematologia i hemoteràpia
 semiologia
veurerosàcia fulminant (DEM)
 dermatologia
 malalties i síndromes
veuresèpsia estreptocòccica fulminant (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
veurexoc fulminant (DEM)
 immunologia
 semiologia
Cerca fulminant a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acne fulminant f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
dermatologia
malalties i síndromes
Malaltia sistèmica rara, de causa desconeguda, que afecta joves del sexe masculí entre els 10 i 20 anys, caracteritzada per la presència d’acne conglobata amb lesions necrohemorràgiques, principalment a la cara, el pit i l’esquena, associada a febre, leucocitosi per sobre de 30.000/mm3 (reacció leucemoide), augment de la V.S.G., poliartropatia, especialment de les sacroilíaques, coxofemorals i dels genolls, i ocasionalment eritema nodós i proteïnúria.
Sin. compl.: acne conglobata ulcerativa febril aguda amb poliartralgia i reacció leucemoide, acne fulminans

còlera fulminant m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
microbiologia i patologia infecciosa
Forma especialment greu en què la mort es produeix abans que apareguin els vòmits i la diarrea.
Sin. compl.: còlera sec, còlera siderant

glaucoma fulminant m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
oftalmologia
Glaucoma agut d’aparició sobtada amb immediata pèrdua de la visió, però amb percepció de la llum.

hepatitis fulminant f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
microbiologia i patologia infecciosa
semiologia
Necrosi hepatocel·lular generalitzada produïda per un virus de qualsevol tipus. Es manifesta per una insuficiència hepàtica aguda de ràpida evolució cap al coma i la mort. Fenòmens notables són el gran descens de la protrombinèmia, que dóna lloc a hemorràgies, i la possible normalització de les transaminases, un cop depurades les alliberades inicialment i exhaurides després per la completa destrucció cel·lular.

púrpura fulminant f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
hematologia i hemoteràpia
semiologia
Púrpura cutània produïda per una coagulació intravascular disseminada amb exhauriment connectiu dels factors de la coagulació i les hemorràgies mucoses i viscerals associades, que hom observa en la síndrome de Waterhouse-Friderichsen (sèpsia meningocòccica hiperaguda). Les lesions purpúriques són extenses, generalment simètriques, i es van engrandint de pressa. L’evolució de la malaltia és ràpidament mortal en el 50 % dels casos. Els malalts que sobreviuen presenten ulceracions de les lesions purpúriques (púrpura gangrenosa), que es guareixen deixant cicatrius.

rosàcia fulminant f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
malalties i síndromes
Dermatosi del tipus d’acne conglobata que apareix de forma aguda a la cara de dones joves, sense història prèvia d’acne.
Sin. compl.: piodèrmia facial, rosàcia fulminans

sèpsia estreptocòccica fulminant f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
Sèpsia per estreptococs invasius (soques del serotip M-1) que cursa amb xoc, icterícia, púrpura i coagulació intravascular disseminada, d’evolució mortal en poques hores.

xoc fulminant m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
immunologia
semiologia
Xoc anafilàctic en què el temps de latència després de la introducció de l’antigen és de pocs segons. Es manifesta per col·lapse, pèrdua de consciència i, habitualment, mort.