Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (34 registres)
veureafĂ sia global (DAPL)
 patologies del llenguatge
veurealèxia global (DAPL)
 patologies del llenguatge
veureaprenentatge global (VPCA)
 mètode d'aprenentatge
veurebalanç global de radiació (DCA)
 fĂ­sica
veurecanvi global (ECOII)
 ecologia i medi ambient
veurecanvi global (DCA)
 ecologia
veurecicle global (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veureConferència Interparlamentària sobre el Medi Ambient Global (DCA)
 ciències polĂ­tiques
veurediscontinuĂŻtat global (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veureescalfament global (DCA)
 meteorologia
Cerca global a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

afĂ sia global f.
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
patologies del llenguatge
Associació de les afàsies de Broca i de Wernicke com a conseqüència d’una lesió extensa en l’hemisferi esquerre, caracteritzada per la pèrdua total o gairebé completa de la parla amb sordesa verbal, alèxia i agrafia.
Sin.: afĂ sia universal f.
Sin. compl.: afĂ sia de DĂ©jerine f., afĂ sia total f.
en global aphasia subst., universal aphasia subst.
es afasia global f., afasia total f., afasia universal f.

alèxia global f.
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
patologies del llenguatge
Alèxia central.
Sin. pref.: alèxia central f.

aprenentatge global c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
mètode d'aprenentatge
Sin. abs.: aprenentatge per totalitats c. nom. m., mètode d'aprenentatge sencer c. nom. m.
en global learning subst.

balanç global de radiació m.
Diccionari de les ciències ambientals
fĂ­sica
Balanç entre la radiació solar d’ona curta que arriba a la Terra i la radiació d’ona llarga emesa per la Terra a l’espai. L’atmosfera i la superfície terrestres reflecteixen directament vers l’espai exterior una part de la radiació solar d’ona curta que arriba a la Terra, mentre que una altra part s’absorbeix a l’atmosfera i a la superfície terrestre, escalfant-les. D’altra banda, la superfície terrestre i l’atmosfera emeten i absorbeixen radiació d’ona llarga, una part de la qual acaba emetent-se a l’espai exterior. En termes mitjans, es creu que el planeta emet la mateixa energia que rep. El balanç global de radiació pot ser alterat per variacions en la composició de l’aire degudes a causes naturals i a causes d’origen antropogènic, i també com a conseqüència de canvis en l’activitat del Sol o en les característiques orbitals de la Terra.
V. t.: efecte d’hivernacle m.
en global radiation balance subst.
es balance global de radiaciĂłn m.
fr balance global de radiation f.

canvi global m.
Ecologia II
ecologia i medi ambient
en global change subst.
es cambio global m.

canvi global m.
Diccionari de les ciències ambientals
ecologia
Conjunt d’alteracions en els sistemes naturals, físics o biològics, els impactes de les quals no són ni poden ser localitzats, sinó que afecten el conjunt de la Terra.
en global change subst., global environmental change subst.
es cambio global m.
fr changement à l’échelle planétaire m., changement mondial m.

cicle global m.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Oscil·lació eustàtica del nivell relatiu de l’oceà mundial, esdevinguda durant un interval de temps geològic i que determina la formació d’un cicle sedimentari.
en global cycle
es ciclo global
fr cycle global

Conferència Interparlamentària sobre el Medi Ambient Global n. pr. f.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Conferència duta a terme a Washington el 1990 a la qual assistiren representants de quaranta-dos països per fer una crida a l’elaboració d’un nou Pla Marshall global a fi d’ajudar els països recentment industrialitzats a reduir l’impacte ambiental de la industrialització mitjançant l’adopció de millors tecnologies.
en Interparliamentary Conference on the Global Environment n. pr.
es Conferencia interparlamentaria sobre el medio ambiente global n. pr. f.
fr Conférence interparlamentaire sur l’environnement global n. pr. f.

discontinuĂŻtat global f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Discontinuïtat reconeguda a l’escala global, sia per un hiat important o per un truncament erosiu.
en global unconformity
es discontinuidad global
fr discordance globale

escalfament global m.
Diccionari de les ciències ambientals
meteorologia
Increment gradual de la temperatura de la Terra i de l’atmosfera.
V. t.: efecte d’hivernacle m.
en global warming subst.
es calentamiento global m.
fr réchauffement général m.